10 typiske fejl i badeværelset

En dryppende vandhane eller et toilet, der løber, kan få din vandregning til at eksplodere. Men udgiften til at rette op på dårlig vedligeholdelse eller regulært byggesjusk kan blive langt større.

Trænger der vand ind i husets konstruktion, risikerer du, at der opstår skimmelsvamp, som kan gøre huset sundhedsskadeligt at bo i. Derfor gælder det om at opdage og udbedre fugtproblemerne, før de udvikler sig.

I denne artikel har vi sammen med byggesagkyndige fundet de ti mest almindelige fejl i danske badeværelser. Du får at vide, hvad du skal kigge efter for at finde fejlene.

SKIMMELSVAMP - hvor farlig er det, hvordan fjerner du det - og undgår det fremover?