Knagerækken skal være 40 cm lang, og fagmanden har valgt, at bredden skal være den samme som en af stavene i bordpladen. Han måler ud til tre knager. En i midten og en i hver side – 7 cm inde.

For at sikre sig at knagerne kommer til at sidde på en ret linje, måler han tre ens mål ud fra bordkanten. Til knager vælger han at bruge 10 mm dyvler, og derfor vælger han også et 10 mm dyvelbor til at lave hullerne med.

For at tøj eller håndklæder ikke skal falde ned, skal knagerne stikke en smule skråt opad. For at få den samme skrå vinkel på alle tre knager bruger han en almindelig vinkel og en smigvinkel.

Ved at lægge smigvinklen op ad vinklen kan han nu indstille, hvor skråt knagerne skal sidde. Ved at flugte boret på boremaskinen med smigvinklen kan han nu bore et skråt hul i den rigtige vinkel.

På samme måde kan han bore de to andre huller i den rigtige vinkel. Hullerne bores 1 centimeter dybe. Når hullerne er boret, sættes der lige en dyvel i hvert hul, så vi er sikre på, at hullerne passer.

Knagerækken skal nu saves ud af bordpladen, og til det bruger fagmanden en dyksav og en føringsskinne. Føringsskinnen lægges præcist op langs kanten af den stav, fagmanden har udvalgt, og på den måde skærer saven nøjagtigt langs stavens kant, mens det 3 mm savspor skæres af den del, der ikke skal bruges.

Føringsskinnen skal altid ligge på det materiale, der skal bruges. Da det imidlertid ikke kan lade sig gøre i den anden side, bliver fagmanden nødt til at markere, hvor saven skal skære, for ikke at skære noget af staven.

Den markering skal altså være 3 mm inde på det stykke, der ikke skal bruges. Nu skærer saven nøjagtigt langs stavens ene side. Til slut er det bare at save pladen over på tværs.

Du kan evt. lige pudse savsporet over med et stykke sandpapir korn 120. Dyvlerne trykkes i, og knagerækken er færdig. Du kan evt. slutte af med at give den en gang træolie, så der kommer mere glød i træet.