Skal belægningen kunne holde til, at der kører biler som i en indkørsel, skal der minimum være 10 cm og gerne 15 cm stabilgrus i bunden. Oven på stabilgruset lægges ca. 5 cm afretningsgrus.

Det betyder, at der skal graves 15 cm plus stenenes tykkelse ned. Ved havegange med betonfliser til at gå på kan man undlade stabilgruset. Her lægges stenene i ca. 5 cm grus. Lægges indkørslen med enten brosten eller chaussesten, skal der igen være minimum 10 cm stabilgrus.

Oven på det skal der lægges mindst 10 cm afretningsgrus, så der er et godt lag at arbejde stenen ned i. Der skal derfor graves ca. 35 cm ned under jordniveau, hvis der skal være plads til en brosten.

Ved chaussesten kan man nøjes med at grave knap 30 cm ned. Ved havegange med chausse- og brosten undlades stabilgruset, og i stedet benyttes der mindst 10 cm afretningsgrus. Uanset hvilken belægning der vælges, skal bunden være i orden for at opnå et holdbart resultat.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du stabilgrus