Er gruset meget tørt, er der stor risiko for, at det med tiden vil arbejde og sætte sig, så belægningen bliver ujævn. Derfor starter fagmanden altid med at vande gruset.

Selv om det ser vådt ud på overfladen, er der knastørt blot en cm nede. Hvis man vil være helt sikker på, at gruset ikke sætter sig, bør det gennemvandes, så det er fugtigt i mindst 5 cm’s dybde.

På den måde vil leret i gruset binde småstenene fast og give en solid bund. Desuden slipper man for generende støv.