Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Indkørsel med beton og granit

Print Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Når familien bor i et over hundrede år gammelt pudset hus, så nytter det ikke at sætte bilen i en flad indkørsel af grå betonsten. Men det kræver heller ikke meget ekstra at lægge en spændende brolægning med sten og fliser.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
8000 kroner

Intro

Når nu man bor i et smukt, mere end hundrede år gammelt hvidkalket hus med røde teglsten og hvide sprossevinduer, så nytter det altså ikke at spise familiens bil af med en flad indkørsel af grå betonsten – så flotte, de ellers kan være i samspil med et nyere hus.

På den anden side er det for de fleste af os lidt ambitiøst og dyrt at brolægge en indkørsel alene med granitsten.

En ting er at lege med de små sten på gange og terrasser, men belastningen er en helt anden, hvor bilen skal køre. Men løsningen her med halvstore betonfliser lagt i et net af chaussesten er både flot til det klassiske hus og til at overkomme for os, der ikke lever af at lægge sten. Arbejdet lettes nemlig ved, at vi begynder, som når vi lægger en indkørsel alene med de regelrette støbte betonsten: Den solide bund af stabilgrus bygges op og rettes af, og fliserne lægges et lag finkornet grus.

Vejledning

Bunden bankes fast

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Selv om det er de flotte fliser og chausse-sten, dine naboer og gæster vil få øje på, vil du vide, at brolægningen begynder dybt under indkørslen: Det er dit arbejde i det skjulte, der gør, at stenene ligger flot og kan tåle vægten af bilen - år efter år.

Først har du gravet al muldjord væk, så du bygger oven på en ren, stabil bund.

Næste led er et 15 cm tykt lag af grus med korn af mange størrelser, det, der kaldes stabilgrus. Overfladen skal være næsten lige så plan som brolægningen og forberede det fald, der leder regn væk.

Det betyder nemlig, at det finere og knap så stabile grus, som sten og fliser ligger i, kun bliver få centimeter tykt.

1

Vi graver ned til ren jord. Her måtte vi først fjerne de gamle fliser. Det gælder om at have en plan med alt det, der graves af, og helst en container at lægge det i, hvis det skal køres på genbrugspladsen. Og at dele op i fliser, grus og jord, så alt kan genbruges.

2

Allerede nu tager vi hensyn til den planlagte overflade. Ud over at vi skal fjerne al jord med planterester, skal vi skabe plads til de 7 cm tykke fliser, 3 cm læggegrus og 15 cm stabilgrus. Bunden dræner godt, så vi klarer os uden drænende bundsikringsgrus.

3

På den rå jord spreder vi nu et tykt lag stabilgrus. Det grove grus danner en meget solid bund - men kun så længe det bevares tørt. Allerede når vi nu retter stabilgrusets overflade af, opbygger vi det fald på 2-3 procent, der skal lede regn væk.

4

Stabilgruset komprimeres med en stor pladevibrator. Til en terrasse kan du nøjes med mindre, men hvor der skal køre biler, har du brug for en vibrator på 130 kg eller mere. Den færdige overflade skal ligge 10-11 cm under den planlagte belægning.

5

Læggegruset fordeles i et ret tyndt lag og komprimeres let. Da vi skal have plads til chaussesten, regner vi med mindst 3 cm - og lægger et par millimeter mere, før vi fugter det let og kører det over med en lille pladevibrator på cirka 70 kg.

Gruset rettes af

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Er det her din første belægning, er det nu, du har rigtig meget at lære. Nu skal du nemlig rette overfladen på dit læggegrus så præcist af, at fliserne ligger præcis i den rigtige højde, i det øjeblik du placerer dem (bortset fra den smule, de vil synke, når du til sidst vibrerer din belægning).

Så præcist kan du umuligt fordele dit grus alene på øjemål og med vaterpas. Men hjælpen er lige så simpel, som den er genial. Du placerer to vandrør parallelt i den højde, gruset skal rettes af i, gravet lidt ned i gruset. Så trykker du et bræt ned, til det rører begge rør, og trækker det overflødige grus af, mens du hele tiden holder brættet i kontakt med rørene.

1

De to vandrør lægges ned i læggegruset. Vi kradser en fure til dem med skovlens håndtag - gruset skal ligge så højt, at overfladen skrabes af overalt, så der ikke opstår lunker. Afstanden mellem rørene skal være lidt kortere end dit bræt.

2

Rørene placeres 6,5 cm under den planlagte fliseoverflade, så der er plads til de 7 cm tykke fliser minus de cirka 5 mm, belægningen trykkes sammen, når vi til sidst kører belægningen over med en pladevibrator. Faldet er på 2 cm pr. meter.

3

Det overskydende grus skrabes af med et lige bræt - eller som her en metalskinne. Brættet zigzagges, så du får løsnet gruset. Når det bliver for tungt at flytte, fjerner du bunken bag brættet - du styrer stadig sikkert på oversiden af rørene.

4

De to rør løftes op, og furerne fyldes med grus. Vi har fugtet vores læggegrus en smule, inden vi kørte det let over med den lille pladevibrator, så med forsigtighed kan vi gå på den afrettede overflade uden at sætte spor i den.

Fliser og sten sættes

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Så er det tid til belægningen. Her leger vi lidt ved at bruge to typer sten, som skal lægges med vidt forskellige strategier.

De støbte fliser er med de rene linjer og faste mål meget enkle at lægge på det afrettede grus. Bestod hele belægningen af støbte sten, var det groft sagt bare at starte et sted og fylde på, til der ikke var plads til flere sten, og så lukke fugerne.

De uregelmæssige chaussesten er en helt anden sag. Dem må vi vælge ud og placere én for én, vi må løsne bunden og grave ud og banke på plads sten for sten.

Men vi letter faktisk arbejdet ved at “flette” granitstenene ind mellem vores fliser, fordi de kan rettes ind efter dem.

1

Fliserne lægges ud. Vi har spændt en murersnor ud på begge ledder at rette ind efter. Første række lægges med støtte på en lige planke - med 10 cm mellem hver sten. Den 10 cm brede planke filyttes og sikrer, at de næste rækker holder samme afstand.

2

Vi dunker fliserne fast i gruset med en brolæggerstang. Vi slår ikke direkte på fliserne, men med planken imellem - så rettes fliserne lidt ind efter hinanden.

TIPS: Du kan bruge en stump stolpe, men den 5-6 kg tunge stang er altså mere ef ektiv.

3

Nu vælger vi chaussesten. De ret grove granitsten er knap 10 cm på begge ledder og passer i vores 10 cm brede baner, og da fliserne måler 40 x 40 cm, går det i princippet op - men det betaler sig på forhånd at flinde sten, der passer sammen.

4

Og så sættes chaussestenene ned i gruset. De er højere end fliserne, så vi må fjerne lidt grus. For at bevare den solide bund graver vi kun ud til en sten eller to ad gangen, løsner lidt, sætter stenen og slår den ned, så den rager 5-10 mm op over fliserne.

5

Til sidst fyldes fugerne grundigt, så de bliver tætte og lukker så godt af, at bunden holdes tør. Mellem stenene starter vi med læggegrus, så fyldes alle fuger med fugesand. Til sidst køres over med den lille pladevibrator forsynet med kunststofplade.

Materialer

• Betonfliser a 40 x 40 x 6 cm
• Chaussesten a 10 x 10 x 10 cm
• Stabilgrus, 0-40 mm (1 m3 rækker til cirka 6 m2 brolægning ved et 15 cm tykt lag)
• Læggegrus, 0-4 mm (1 m3 rækker til cirka 20 m2 ved et 4-5 cm tykt lag)
• Fugesand, 0-4 mm (25 kg rækker til cirka 8 m2)

Specialværktøj
• Pladevibrator, cirka 85 kg og 150 kg
• Nivelleringsinstrument (eventuelt)
• Brolæggerstang (eventuelt)
• Åndedrætsværn, handsker m.m.

Tidsforbrug

4-5 dage – for 15 m2 indkørsel

Pris

Cirka 8000 kroner – plus alt fra 0 til 15.000 kroner for at transportere grus og sten og slippe af med det bortgravede

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at lægge en indkørsel, men det er et stort arbejde. Og så er det helt afgørende at vide, hvordan den opbygges for at holde.

Tegning

Den brolagte indkørsel

For at gøre brolægningen stabil og holdbar er det afgørende at fjerne alle plantedele fra underlaget og opbygge hårdt stampede gruslag, der bevares tørre, ved at regn ledes væk. Svageste lag i opbygningen er læggegruset, og det skal være så tyndt som muligt - og med så ensartet tykkelse som muligt. Derfor skal brolægningens fald afspejles allerede i stabilgrusets overf ade.

Log ind eller køb adgang

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
Du er ved at købe adgang til:
Byggevejledning: Indkørsel med beton og granit
Total pris: null kroner
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kroner
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage