Et brændeskur bruges i sagens natur mest i vinterhalvåret. Når de sidste knuder er lagt i brændeovnen, og sommeren nærmer sig, kommer skuret nemt til at stå tomt og ubenyttet hen – lige indtil der igen skal lægges brænde på lager til en ny fyringssæson. Men sådan er det ikke med brændeskuret her. Det er ikke blot opbevaringssted for mere end seks kubikmeter brænde. Det kan også forvandles til et praktisk planteværksted, du kan have glæde af resten af året.