Det kan resultere i store mængder vand, når varmen smelter sneen

Vær opmærksom på soklen

Hvis der er faldet store mængder sne, betyder det også, at der opstår store mængder vand, når sneen begynder at tø. Det kan derfor være en god idé at være opmærksom på husets sokkel, inden sneen smelter. Du kan være på forkant med eventuelle skader, hvis du fjerner sneen fra soklen, mens det stadig fryser. På den måde sikrer du, at smeltevandet ikke bliver optaget i husets sokkel.

Tjek dine tagrender

Det er en god idé at være opmærksom på dine tagrender, inden sneen smelter. Hvis tagrenderne er fyldt med sne og eventuelt is, betyder det, at smeltevand fra taget ikke kan løbe frit i tagrender og nedløbsrør, og derfor risikerer du, at vandet løber ud over kanten og ned på selve huset.

Fjern istapperne

Hvis der har formet sig istapper på dit tagudhæng, er det en god idé at fjerne dem med en kost eller lignende, så du ikke risikere, at de falder ned og laver personskade, når det begynder at tø.

Tjek loftet for fygesne

Hvis det har sneet og blæst, så kan du risikere, at fygesne har fundet vej til dit loft. Hvis dette er tilfældet skal du fjerne sneen med det samme, da det kan forårsage store vandskader, når det begynder at smelte.

Vandet skal kunne ledes væk

Sørg for at riste og brønde er fri for sne og snavs. De store mængder smeltevand, som tøvejret medfører, har svært ved at trænge ned i den frosne jord, på den måde bliver der ekstra pres på riste og brønde, når smeltevandet skal ledes væk.

Luk udluftningskanalerne

Hvis du har udluftningskanaler i din kælder, kældervinduer eller lignende, er det en god idé at lukke disse til, så smeltevandet ikke kan komme ind i din kælder ad den vej. Brug eventuelt sandsække eller lignende til formålet.