Byg alt det du vil ... næsten

Allerede i sommeren 17 blev det muligt at bygge skure, garager mv. med et areal på op til 50 kvm. uden at skulle søge tilladelse. De 50 kvm. kan enten være én bygning eller flere små. Det er det samlede areal på 50 kvm. der er afgørende for, om du skal søge tilladelse.

Det nye er, at de 50 kvm. ikke tæller med i den samlede bebyggelsesprocent. Først når du overstiger det tilladte areal (og derfor skal søge om byggetilladelse) tæller de overskydende kvadratmetre med. Til gengæld tæller alle småbygningerne altså nu med i det samlede regnskab, så det er værd at måle dem op, inden du evt. bygge et nyt, stort brændeskur.

Du skal stadig overholde alle reglerne i forhold til afstand til skel, bygningens højde osv. Sæt dig ind i dem, inden du fatter skruemaskinen, så du ikke risikerer at skulle rive det hele ned igen.

Skæve gulve er nu et krav

I det gamle bygningsreglement stod der, at gulve i badeværelser kunne være vandrette, hvis de ikke var udsat for direkte vandpåvirkning. Det har aldrig være et en god idé, fordi vand ikke lader sig afgrænse af regler for, hvor det må påvirke.

Bygger du badeværelset om nu, SKAL du lave fald mod afløb. Og på de mindst belastede steder minimum 0,5% fald. Det er sund fornuft.

Dørtrin er ok

Hidtil har der været et krav om, at der skulle være niveaufri adgang til et hus gennem alle yderdøre. Nu gælder det kun for én yderdør i stueetagen, og det er ok at have et dørtrin, hvis det blot er konstrueret, så det nemt kan fjernes.

Så har du ikke selv brug for fx at havde adgang for kørestole, kan du altså blot gøre det nemt for en evt. kommende køber (eller dig selv) at fjerne et dørtrin senere.

Du kan følge de nye eller gamle regler

Indtil 30. juni 2018 kan der arbejdes efter det gamle bygningsreglement (BR15) eller det nye (BR18). Spørg din kommune til råds, hvis du er i tvivl.