Brrrrhhmmm .... du hører det ikke efter at have siddet foran computeren i flere timer, men når du slukker den grå kasse, bliver der pludselig helt stille i lokalet. Computere kan nemlig larme en hel del, afhængigt af hvilken indmad der er i den. Heldigvis er det forholdsvis nemt at fjerne støjen. På de næste sider er der en række råd, hvoraf nogle er gratis, mens andre løsninger koster et par hundrede kroner.Vil du ordne hele molevitten på én gang, koster det mellem 1200 og 1500 kroner. Hvis du gør, som vi viser på de følgende sider, garanterer vi dig til gengæld en velsignet ro og en stille pc.