Skæres brædderne lige over, bliver samlingen sjældent særlig pæn. Med en bænkvinkel slås der først en vinkelret streg på det ene bræt. På siden af brættet slår gulvlæggeren en streg, som er en smule vinklet.

Når brættet tilpasses, er det vigtigt, at saven holdes i en vinkel, der svarer til den skrå opstregning. På samme måde streges der op og saves af på det andet bræt.

Det første bræt lægges nu, så enden er i midten af en strø. Når det er slået ind i det foregående bræts fer, lægges det andet bræt op, som ligeledes slås ind i feren.

Som det ses, er samlingen helt tæt takket være de skrå snit. Brædderne slås fast med søm, der efterfølgende dykkes med en dyknagle. Resultatet er en pæn og tæt samling.