Et bræt til klikgulv har fer og not på alle fire sider, men modsat traditionelt gulv skal du hverken sømme eller skrue brædderne sammen – blot klikke. Her demonstrerer fagmanden, hvordan du lægger er gulv med kliksystem.

De første to brædder kan nemt klikkes sammen. Det er dog vigtigt, at brædderne ligger præcist i forlængelse af hinanden, så fagmanden justerer forsigtigt de to brædder med sin hammer. Gulvlæggeren placerer nogle 10 mm tykke afstandsklodser mellem væg og brædder.

Det er sjældent, at brædderne passer med bredden af gulvet, så ude i siden er det nødvendigt at afkorte brættet, så det passer i længden. Herefter klikkes det blot på, og der placeres en afstandsklods.

Gem det tiloversblevne bræt

Stumpen, der var tilovers fra det afkortede bræt, skal du bruge som første bræt i næste række. Brættet skal dog minimum være 30 cm. Stumpen klikkes fast til et helt bræt, og de klikkes nu på, ved at fersiden i en skrå vinkel lægges ind i noten, brættet trykkes ned.

Nu er første og anden række låst fast til hinanden. Det næste bræt er lidt mere besværligt, her skal du først samle brædderne i de korte ender. Derefter løfter du nu både det bræt, du vil klikke fast, samt det foregående en lille smule, så du skubber feren ind i noten.

Nu kan du klikke det nye bræt fast på den lange led. Der må ikke lægges to samlinger ved siden af hinanden. Der skal minimum være 60 cm mellem stødsamlingerne i to baner.

Det kan være nødvendigt at hjælpe nogle af brædderne lidt på vej med en hammer, men du skal slå meget forsigtigt, da du ellers risikerer at ødelægge feren. Resten af gulvet lægger du på samme måde, og i løbet af ganske kort tid har du et flot nyt gulv.