Sådan laver du et fuldklæbet lamelgulv

Vi lægger et lamelgulv oven på et undergulv af beton. Vi vælger at fuldklæbe gulvet. Gevinsten er et gulv, som effektivt begrænser trinstøj.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
En dag pr. rum
Pris
1.020 kr./m²
Sådan laver du et lamelgulv

Du kan godt selv lægge et fuldklæbet lamelgulv, men det er nemmest med hjælp fra en makker.

Intro

Moderne laminatgulve med kliksamlinger er super lækkert og relativt nemt at lægge. Lægger du gulvet på et undergulv af beton, kan du oven i købet fuldklæbe brædderme og på den måde begrænse trinstøj mest muligt - og hvis der er gulvvarme under, så hjælper fuldklæbningen også på varmeoverførslen.

I denne vejledning lærer vi dig, hvordan du lægger et fuldklæbet parketgulv i et beboelsesrum og en trappeskakt.

Vi viser dig, hvordan du laver detaljer omkring døråbninger, gelændre og trapper.

Endelig uddyber vi, argumenterne for og imod et fuldklæbet gulv, så du kan afveje, om det er smartest at lime gulvet helt fast, eller om det bare skal lægges svævende.

Vejledning

01
Gør klar, og lav en prøveoplægning 7 Trin

Projektet starter med, at der måles op og skæres brædder ud til en prøveoplægning af de første tre rækker parket.

Da gulvet skal fuldklæbes, er det vigtigt, at det ligger ret og rigtigt første gang, og det kræver forberedelse. Først skal rummene måles op, og der skal regnes på, om parketbrædderne passer til rummets dimensioner. Hvis brædderne skal forkortes på langs eller på tværs, så skal det tænkes med fra starten, og stumperne kan fordeles symmetrisk i rummet - det gælder særligt for brædder som deles på langs.

1

Går ligningen op? Tjek, om lamelbræddernes bredde passer til rummets dimensioner. Hvis du skal skære brædderne på langs for at dække gulvet, får du det flotteste resultat med ens stumper i begge sider.

2

Tegn op, og skær brædder på langs. Brug en tømmervinkel, når du markerer, hvor kantbrædderne skal skæres. Hvis væggene er lidt skæve, skal du sørge for, at brættets yderkant ligger vinkelret ift. døråbningen.

3

Hold 1 cm afstand til væggen. Gulvet skal kunne arbejde. Brug 1 cm tykke klodser til at holde afstand mellem væg og gulv.

4

Læg det første hele bræt på plads. Feren skal skubbes skråt ind i noten og klikkes på plads. Det sker, når brættet lægges vandret.

5

Mål, hvor langt det næste bræt skal være, ved at placere et bræt oven på det første. Lad brættet møde væggen i den anden ende (husk afstandsklodser). Slå en streg, hvor de to brædder overlapper, og skær til.

6

Afslut rækken med det afkortede bræt. Klikmekanismen gør det nemt at sætte brætstumpen på plads, selvom pladsen er trang.

7

Fortsæt, til du har tre rækker. Start nye rækker med den brædderest, du har tilovers fra den sidste række. Samlingerne skal ligge i forbandt med 30 cm afstand.

02
Klæb de tre første rækker fast 4 Trin

Det er tid til at lime de første tre rækker parketgulv fast til betonunderlaget. Når de tre rækker sidder fast, skal de bruges som land for resten af gulvet. Derfor er det vigtigt, at de første tre rækker ligger helt ret, og at gulvet er lagt med nok afstand til væggen - det klares med afstandsklodser.

Gulvet klæbes fast med parketlim, som skal have tid til at hærde igennem, før der lægges mere parket ud - ellers kan gulvbrædderne bevæge sig, når de efterfølgende rækker tappes på plads med en gummihammer.

1

Smør klæber ud til den første række. Brug en tandspartel til at smøre et jævnt lag parketklæber på betongulvet. Smør klæber ud til én bane ad gangen, så klæberen ikke hærder for hurtigt.

2

Læg de første tre rækker parket. Læg en række ad gangen, indtil du har lagt tre rækker. Husk at bruge afstandsklodser mellem gulvet og væggen bagved.

3

Fjern overskydende lim. Når du har lagt de første tre rækker parket, skal klæberen hærde, så du kan bruge rækkerne som land fremad. Fjern derfor overskydende klæber, før det hærder.

4

Lad parkettet hvile under pres. Læg nogle pakker parketgulv på det gulv, du allerede har lagt, og lad klæberen hærde i 24 timer, før du rører projektet igen.

03
Færdiggør gulvet lidt ad gangen 7 Trin

Klæberen er hærdet under de tre første rækker parket.

Nu kan arbejdet gøres hurtigere, og gulvet kan egentlig lægges så hastigt, som hænderne kan klare, så længe alle trin gentages hver gang.

Først skæres tre rækker til og lægges op uden klæber. Derefter smøres der klæber ud, og der lægges en række parket ad gangen. Sådan fortsættes der, indtil gulvet er lagt.

1

Brug de første rækker som land. Når klæberen er hærdet under de første rækker parket, kan du bruge dem som land. Fra nu af kan de bruges til at styre de næste brædder på plads.

2

Hav slagjern og gummihammer klar. Nogle gange kan det være svært at få det sidste stykke parket på plads for enden af rækken. Du kan lette arbejdet med et slagjern og en gummihammer.

3

Læg tre nye rækker parket frem. Planlæg dine snit, før du skærer til. Samlingerne skal ligge i forbandt med 30 cm afstand.

4

Arbejdet er nemmere, hvis I er to om det. Hvis du har mulighed for det, så få hjælp, når du lægger hele brædder. Arbejdet går nemmest, hvis brædderne ikke skal justeres for meget, når de først har rørt limen.

5

Parkettet lægges ikke gennemgående. Du må ikke lægge gulvet på tværs af to betonelementer eller fra rum til rum, hvis de har væsentligt forskelligt klima. Del brædderne i en lige linje over samlingen.

6

Skær til med stik- eller dyksav. Er du nødt til at afslutte gulvet med en smallere bane parket, så skærer du blot en passende bane. Husk dog, at du skal skære, så du får feren med.

7

Træk kanten ind med et slagjern. Når du afslutter gulvet langs kanterne, kan det være svært at trykke feren helt ind i noten med håndkraft alene. Brug dit slagjern til at trække det sidste stykke ind.

04
Lav de svære detaljer 9 Trin

Til sidst laves gulvet i trappeskakten uden for rummet. Fremgangsmåden er den samme som tidligere, men der skal laves en række særløsninger for at gøre plads til forskellige metalprofiler. Der skal blandt andet skæres ud til gelænder og trappe.

Det er vigtigt, at du hele tiden husker, at der skal efterlades 1 cm luft langs gulvbræddernes kanter, så gulvet kan arbejde.

1

Læg det lige som et gennemgående gulv. Når du skal fortsætte gulvet på den anden side af en dør, skal gulvet ligge helt lige. Brug et stykke lige stål til at sikre, at gulvbrædderne er på linje.

2

Fortsæt som før. Når du har lagt det første gulvbræt, så det flugter med sit modstykke gennem døråbningen, kan du lægge de efterfølgende brædder som før.

3

Efterlad plads til fuger. Er det nødvendigt at lave smalle stykker parket med udskæringer til fx et gelænder eller en trappe, så husk, at der stadig skal være plads til en fuge.

4

Slå brædderne på plads. Hvis gulvbrædderne er svære at samle - typisk fordi du har svært ved at komme til - så kan du bruge en gummihammer til at slå dem sammen med. I så fald skal du bruge en slagklods, som fordeler slagets styrke jævnt på tværs af brædderne.

5

Nogle gange skal der et større hul til. Selvom du helst vil lægge brædder, så kan du blive nødt til at skære et større stykke væk for at kunne manøvrere gulvbrættet på plads. I de tilfælde er det vigtigt, at du laver et regulært hul, som du nemt kan skære en lus til senere.

6

Afslut med en lus. Til sidst kan du lukke hullet med en passende lus af parket, som du også limer fast.

7

Skær en fejeliste til. Brug en nedstryger og en geringskasse til at skære et stykke fejeliste, som passer mellem dørkarmene.

8

Montér fejelisten. Fejelisten skrues eller limes fast mellem dørkarmene.

9

Sæt døren på plads i den rigtige højde. Som det sidste skal døren sættes på plads igen. Du kan blive nødt til at afkorte døren, så den lige akkurat passer over fejelisten.

Materialer

  • Gulvbrædder - Tarkett Play Oak Winter
  • Parketlim

Specialværktøj

  • Tandspartel til parketlim

Tidsforbrug

En dag pr. rum.

Pris

1.020 kr./m²

Sværhedsgrad

Opgaven hører til i den svære ende pga. arbejdet med parketlim.

Video

TEKNIK: Klikgulv - første række

Kom godt fra start - med grundig opmåling

TEKNIK: Klikgulv - lægning i forbandt

Med forskudte rækker bliver gulvet stærkt og stabilt

TEKNIK: Gulvbræt under gerigter

Med en multicutter klares tilskæringen nemt

TEKNIK: Gulvbræt - rundt om rør

Med en kile bliver samlingen næsten usynlig

VÆRKTØJ: Sådan bruger du multicutteren

I denne video lærer du alt om maskinens smarte funktioner og tilbehør. De mange forskellige slags tilbehør gør det muligt både at save, stemme ud, afkorte, fræse og slibe på steder, hvor andre værktøjer ikke kan komme til. Og maskinen kan bruges i både træ, plast, metal, mørtelfuger mm.

Tips & Tricks

Planlæg med en skitse

Tegn en grundig skitse. Brug den til at planlægge, hvordan brædderne skal skæres, og hvor der skal laves særlige tilpasninger. Det sparer dig tid og kostbare fejl.

Før du vælger at fuldklæbe gulvet

Der er både argumenter for og imod et fuldklæbet parketgulv, og den løsning, du vælger, har konsekvenser for både den oplevelse, du får af gulvet, og ikke mindst på prisen, du kommer til at betale for det.

Dæmper trinstøj, men forværrer lyd i etageskel
En af fordelene ved at fuldklæbe er, at gulv og undergulv bliver til en stor flade. Det har den effekt, at lamelparkettet ikke kan klappe mod undergulvet, og trinstøjen absorberes desuden af rummet.

Hvis du bor i en etageejendom, så skal du dog være opmærksom på, at et fuldklæbet gulv øger trinstøjen på etagen under gulvet. Hvis du ikke ønsker at fuldklæbe dit gulv, men stadig ønsker at reducere trinstøjen i rummet, så kan du lægge en kombineret støj- og fugtspærremåtte under parketgulvet.

Fuldklæb er godt til gulvvarme
Hvis parketgulvet skal lægges på et betongulv med gulvvarme, så har fuldklæbningen den fordel, at energioverførslen typisk er mere effektiv, end hvis du lægger en trinstøjs- og fugtspærremåtte imellem.

Fuldklæb muliggør gennemgående gulve
Hvis du gerne vil lave et gennemgående gulv på tværs af to rum, så skal gulvet fuldklæbes - i hvert fald hvis man vil følge producenternes anbefaling. Det skyldes, at trægulve arbejder og kan flå sig selv i stykker. Hvis du laver to store flader i to rum og forbinder dem gennem en smal døråbning, hvor de udelukkende holdes sammen af de tværgående kliksamlinger, så er samlingen relativt svag og derfor en oplagt brudflade. Det problem har du ikke, hvis gulvet er limet fast.

Du kan dog ikke lave et gennemgående gulv, hvis rummene har radikalt forskelligt indeklima - heller ikke hvis det er fuldklæbet. Der er forskel på, hvor meget gulvet arbejder (udvider og trækker sig sammen) i kolde og varme rum, fx en stue og en fordelingsgang eller en trappeskakt.

Parketlim koster penge
Den type klæber, der skal bruges til at lægge gulvet, koster ca. 100 kroner pr. liter, og der skal bruges 0,5 til 1 liter lim pr. kvadratmeter gulv. Det hæver altså kvadratmeterprisen til mellem 50 og 100 kroner. Til sammenligning kan en simpel fugtspærre købes for ca. 6,5 kroner pr. kvadratmeter. En kombineret trinstøjs- og fugtspærremåtte koster ca. 50 til 65 kroner pr. kvadratmeter.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...