Det er ikke specielt svært at få en fliseterrasse til at ligge ordentligt. Selve fliserne er hurtigt lagt. Men det kræver, at underlaget er udført korrekt (se lektion 1). Det fald, som skal føre regnvand væk fra huset, når terrassen er lagt, skal du lave i bærelaget af stabilgrus. En omhyggelig opmåling med slangevaterpas og afmærkning på pæle gør dog arbejdet overkommeligt. Når du en gang for alle har afsat fikspunkter på dine pæle – og disse fikspunkter alle er i samme højde – er resten hovedregning. Sæt allerførst et fikspunkt af på en pæl inde ved husmuren 50 cm over jorden. Overfør denne højde til alle de andre pæle, træk snore mellem fikspunkterne, og grav muldlaget af. Hvis det er 25 cm tykt som her, er du nu 75 cm under snorene.

Er råjorden så hård, at du kan spare bundsikringslaget, lægger du nu et lag på 10-15 cm stabilgrus ud, som du komprimerer. Overfladen skal ligge 60 cm under snorene inde ved huset og 1 cm lavere for hver meter, du kommer ud fra huset. 5 meter ude er der 65 cm ned (se tegning 3). Når du har lagt afretningsgrus ud og vibreret det, skal du lægge lange jernrør ned i gruset på tværs af terrassens fald (parallelt med huset) og trække gruset helt glat med et lige bræt. Spænd til sidst hjælpesnore ud i en højde, der svarer til flisernes tykkelse + 10 mm over afretningslaget. Så kan du hele tiden måle ned fra snorene og finjustere højden, mens du retter afretningslaget af.