For det meste volder regnvand ikke større problemer, da det enten løber ned i kloakkerne eller forsvinder ned i jorden. Men en større stenflade som en terrasse eller en indkørsel optager ikke uden videre vandet, og det er uheldigt, hvis der af en eller anden grund ikke er lavet et fald, der fører væk fra huset. Nogle gange kan faldet ikke rettes op, som det er tilfældet med den indkørsel, vi viser her, hvor vi har en garage, der ligger lavere end vejen.

Løsningen er at lægge en drænrende ned i belægningen og slutte renden til et afløb, så vandet ledes effektivt væk. Før du lægger drænrenden, skal du have styr på, hvor du vil have vandet hen. En mulighed er at lede vandet ned i en eksisterende tagbrønd med afløb til det offentlige kloaknet. En anden mulighed er at grave en faskine ned, så vandet kan ledes ud i jorden.

Uanset hvilken løsning du vælger til afledning af vandet, skal du kontakte kommunen først, så du ved, hvad du kan og må. Der kan være lokale forhold, som gør, at du ikke må lave en faskine, og så skal du have fat i en autoriseret kloakmester. Han er nemlig den eneste, der må slutte afløbet fra renden til det offentlige kloaknet.