Fordybninger i belægningen på terrassen eller i indkørslen ser ikke godt ud. Og desværre bliver de større med tiden, fordi regnvand lægger sig i fordybningerne som vandpytter, og når vandet trænger ned gennem fugerne, svækker det yderligere de gruslag, som ligger nedenunder, og som burde sørge for at holde belægningen stabil. Til sidst ender stenene med at ligge nærmest tilfældigt eller bliver ligefrem kørt op af bilerne. Fordybningerne skyldes meget tit, at bærelaget ikke er godt nok udført.

Andre årsager til problemet kan være: For tung færdsel: Kræver en total omlægning af det befærdede areal med etablering af nyt og stærkere bærelag, før afretningslag og belægning lægges.

Trærødder løfter stenene: Kræver, at du fjerner de ødelæggende rødder samt reparerer bære- og afretningslag, før belægningen lægges på igen.

Dårligt fyldte fuger: giver nedsivende vand, der underminerer belægningen. Kræver, at fugerne fyldes korrekt med fugegrus, men først skal belægningen op. Bærelag og afretningslag repareres, og belægningen lægges på ny.