Man starter med at fjerne gruset i hullet. Der skal fjernes så meget, at det passer med højden på de eksisterende sten plus lidt ekstra, så der er plads til noget lidt finere grus.

Stenene, der ligger op til hullet, er en speciel type, man kun bruger ude i kanterne. De skal derfor tages op og senere lægges i, der hvor den nye kant skal gå. Man kan enten bruge en løftestang eller en almindelig skovl til at tage kantstenene op.

Når stenene er fjernet, fylder brolæggeren grus i hullet og fordeler det jævnt med skovlen. På et så lille areal som her kan det ikke betale sig at leje en vibrator, i stedet stamper brolæggeren området med fødderne. Nu skal bunden rettes af, her vil vi gøre brug af fliserne på begge sider af hullet.

For at kunne gøre det skal vi have tilpasset et bræt, som kan være nede i hullet. I begge sider skæres en stump ud, som er 7,5 cm høj. Det passer med, at en sten er 8 cm, og så er der lidt ekstra, når stenen skal stampes til slut.

Brættet er nu tilpasset, så det kan køre på fliserne i de to sider og samtidig trække sandet af, så man får den samme højde i hele hullet.

Brolæggeren sørger for, at der er rigeligt med grus, inden han begynder at trække af. Når han når til enden af hullet, fjerner han det overskydende grus med hænderne. I den anden ende, hvor der ikke er fliser på begge sider, bruger han en asfaltrager til at trække af med.

Stenenes facon gør, at de kun kan lægges i ét bestemt mønster. Og da de eksisterende sten ligger skævt, er der ikke plads til første række sten.

Den må derfor vente til senere. De efterfølgende er hurtigt lagt, da de blot skal lægges tæt op efter hinanden. Når alle stenene er lagt, mangler brolæggeren stadig første række.

Her er det nødvendigt at tilpasse stenene med et sætjern. Har man ikke et sætjern, kan man til nød bruge en mejsel eller en vinkelsliber. Når stenene er tilpasset, kan de nemt lægges på plads vha. nogle få forsigtige slag med en mukkert.

Nu fordeles der sand i fugerne, inden brolæggeren stamper hele arealet med en knopstang. Stenene skal stampes, så de er i samme niveau som fortovet. Nu er hullet fyldt ud med sten, og fortovet går nu helt ind til indkørslen.