Brolæggeren anvender her en knopstang som løftestang, når han skal tage stenene op. Stenene her sidder meget tæt sammen, og det kan være svært kun at tage en enkelt sten op.

Brolæggeren bruger derfor en mukkert til forsigtigt at slå på de omkringliggende sten og på den måde kun løsne de sten, vi skal have op. Når alle stenene i rækken er fjernet, bruger brolæggeren knopstangen til at fræse en rende ned i gruset, her skal vandslangen ligge.

Bagefter fjerner han gruset med hænderne, inden han lægger slangen ned i renden. Vi vil have slangen til at gå op ved risten, så vi er nødt til at slå et lille hjørne af belægningsstenen, det gør brolæggeren med en almindelig mejsel.

Nu kan stenen lægges helt op til risten. Og resten af stenene kan lægges på plads. Længere henne, hvor stenene sad meget stramt, kan det være næsten umuligt at få stenen ned igen, men her fjerner brolæggeren blot endnu en række sten.

På den måde er det nemmere at få stenen på plads. Brolæggeren lægger to sten i ad gangen og slår dem så på plads med en tredje sten. Når de sidste sten er blevet lagt på plads, skal stenene stampes med en knopstang og en bankeklods.

Endelig fejes der fugesand ned i alle fugerne. Den grimme haveslange er ikke blot blevet skjult, den er tillige fjernet fra terrassen, så den ikke længere ligger i vejen.