Brolæggeren lirker en sten op med en lille mejsel, der hvor han vil have stativet. Stativet skal stå nede i et hul, så her graver vi ud til hullet ved hjælp af et plasticrør. Røret bankes ned i jorden og hives op igen, hvorefter det tømmes for jord.

Dette gentages eventuelt et par gange, indtil røret er i niveau med belægningen. Der lægges grus uden om røret, som man ville have gjort det, hvis man skulle have lagt en almindelig sten.

Stenen, brolæggeren tog op tidligere, skal nu tilpasses, så den kan lægges ned rundt om røret. Der tegnes op til udskæringen, så der er plads til, at røret kan være på midten af stenen.

Til at bearbejde stenen bruger brolæggeren en vinkelsliber, det larmer og støver meget, så det er nødvendigt at bruge høre- og åndedrætsværn. Først skæres stenen over på tværs, så der kun er den del, vi skal have tilpasset. Det næste, brolæggeren gør, er at skære ind fra begge sider.

Der skæres ikke hele vejen ned endnu, først skal den tværgående streg nemlig markeres. Dette gør brolæggeren ved at skære oppefra på stenen.

Nu skæres siderne helt igennem. Det tværgående snit er for lille til, at man kan komme til med vinkelsliberen, men fordi vi har skåret ganske lidt ned foroven, kan stykket bankes væk med et sætjern eller en mejsel. Stenen er nu tilpasset, så der lige præcist er plads til røret.

Nu skal stenen lægges på plads, men røret sidder lidt skævt, så brolæggeren er nødt til at rykke det lidt for at få plads til stenen. Den anden del af stenen lægges op til hullet, og der streges atter op til røret. Det markerede område fjernes med en mejsel.

Brolæggeren slår ind fra siden og tager kun små bidder ad gangen. Nu lægges stenen ned i hullet, og den passer perfekt. Stenen stampes med en knopstang og en bankeklods.

Derefter fejes der fugesand ned i fugerne, og brolæggeren er specielt omhyggelig med at få sand ned omkring røret. Nu er hullet klar til tørrestativet, men hullet kan sagtens bruges til andet, eksempelvis en parasol.