Det er fuldt lovligt at skifte en eksisterende kontakt selv. Du må dog ikke selv installere en helt ny kontakt, hvis der ikke forefindes en elinstallation i forvejen.Inden du begynder at arbejde med elinstallationerne, er det vigtigt, at du slukker for strømmen på hovedtavlen.

Afbryderknappen kan se forskelligt ud alt efter producent. Det er dog også en mulighed at slukke for hele strømmen i boligen ved at slukke på HFI-relæet. Først skal kontakten åbnes. Ved at bruge en skruetrækker kan man vride den lille tangent ud.

De forskellige dele er ret hårdføre, så du behøver ikke at være bange for at ødelægge noget. Den røde lampe fjernes på samme måde.Inde i kontakten ses nu de forskellige tilslutningsmuligheder. Den røde markering er fasen, og den sorte markering leder strømmen videre til lampen.

Stikkontakten skal nu tages ud af væggen, og dette gøres ved at løsne de to skruer ude i siderne. Den nye rumføler skal have en ramme rundt om sig. Denne trykkes på, inden man begynder at sætte ledningerne i.

På den nye kontakt står N for nul, hvilket er den blå markering, L står for fasen, den røde markering, og den lille pil, den sorte markering, betegner mellemledningen, som leder strømmen videre til lyset. Nu er det vigtigt, at alle tre ledninger fra den gamle kontakt kommer over de rigtige steder i den nye.

For at være sikker herpå tages en ledning ad gangen og sættes over i den nye kontakt med tilsvarende farvekoder på kontakten. Den brune leder, altså fasen, trykkes ned der, hvor der er en rød markering.

Den sorte leder sættes i den sorte markering, og den blå leder, dvs. nul, sættes i den blå markering. Nu er det bare at sætte kontakten på plads igen. Her kan det være lidt svært at ramme rigtigt.

Fagmanden trykker med skruetrækkeren på de to skruer, hvorved de små metalgribere bagpå nemt glider ind på plads. Herefter er det bare at stramme skruerne. Nu skal kapslen sættes på, og her er det vigtigt, at hullet passer hen over den lille diode.

Rumføleren er nu installeret, og vi mangler kun at tænde for strømmen. Nu vil lyset tænde helt af sig selv, når der er bevægelse i rummet, og føleren kan indstilles til at slukke efter 2 min. eller helt op til 20 min. Man kan også indstille følsomheden i føleren, alt efter hvor meget den skal reagere på.