Væggene skal være helt fri for tapetrester og andre ujævnheder, inden du sandspartler dem. Er der blot en lille rest tapet tilbage, vil den lave striber, når spartelmassen fordeles. Forsegl derpå væggene med en forankringsgrunder.