I første kursuslektion blev højden og fliseinddelingen af første fliserække fastlagt. Nu gælder det opsætningen. Søm lister under første fliserække, hvis der er plads. Så kan der trækkes lim på væggen med en 6 mm tandspartel i hele væggens bredde og 3-4 fliserækker i højden, forudsat at du har skåret alle fliser til og arbejder i et rimeligt tempo. Ellers må du lime på et mindre stykke ad gangen, da hele limfladen inden for en halv time skal være fyldt ud med fliser. Fliserne trykkes fast i limen. Pres så hårdt på flisen, at de 6 mm høje “limstrimler” fra tandspartlen presses sammen til en ensartet 3 mm limmasse bag flisen. Overskydende fliselim skrabes væk, før der trækkes ny fliselim til de næste 3-4 rækker fliser i højden.