¾-stenen hugges, så den får en længde på 16,8 cm, hvilket med en fuge giver en total længde på 18 cm. Den halve sten kalder mureren for en kop. Koppen giver sammen med en fuge 12 cm.

Samtidig skal længden af to kopper og en fuge være lig med siden på en hel sten. Det, mureren kalder løbersiden. Det mindste stenformat er petringen, der sammen med en fuge giver 6 cm. Petringen er ikke særlig brugt, men kan være nødvendig for at få forbandtet til at gå op.

Begrebet forbandter bruges om den måde, stenformaterne er sat sammen på. For at give murværket den bedste styrke må de lodrette fuger aldrig lægges over hinanden.

Derfor skal stenene forskydes i forhold til hinanden. I bærende murværk skal fugen mindst være forskudt en kvart sten. Det mønster, som de forskudte sten danner, kaldes forbandtet.

Der findes i 100-vis af forskellige forbandter, ligesom forskellige landsdele og egne kan have deres egne forbandter. Det absolut nemmeste forbandt for gør det selv-manden er ½-stensforbandtet. Her er materialeforbruget mindst, samtidig med at det er nemt at lægge.