Fugerne er kronen på værket i arbejdet med fliser og klinker. Det er vigtigt for helhedsindtrykket, at fugerne er veludførte og ensartede, og at de ikke revner, fordi de er for smalle og ikke udfyldt ordentligt.

Ved fugning i vådrum og især ved en bruseplads skal hjørnefuger og fuger mellem væg og gulv udføres med elastisk fugemateriale, så bevægelserne mellem væggene ikke får fugerne til at slå revner. Det er derfor vigtigt, at hjørnefugerne holdes åbne og ikke forurenes, mens fladerne fuges med cementbaseret fugemasse.