Når mørtelen mellem murstenene falder ud, kan der trænge vand ind i fugerne. Kommer der frost, udvider vandet sig, og skaden blive værre. I værste fald bliver selve murstenene ødelagt.