Tag en stump mursten fra byggeriet, og gnid den hen over de klatter mørtel, der sidder på murværket.

Når alle mørtelresterne er fjernet, børstes murværket over med en stiv kost.

Tilbage er blot små skjolder fra væsken i mørtlen, der er trængt ind i murstenen. De vil blive vasket ud med tiden, når murværket udsættes for vind og vejr.