Hold træet tørt - så holder det evigt

Vil du give dit træværk et langt liv ude i den våde verden, kræver det mere end en enkelt strategi. Plan A er helt at undgå, at træet bliver vådt, men du har også brug for en plan B og en plan C.

Kunne du bare sikre dig, at dit træværk aldrig fik en dråbe regn eller en smule fugt, så ville det holde evigt. Vinduer, plankeværker, bræddefacader, terrasser – den bedste træbeskyttelse er at holde dem helt tørre. Det er bare helt umuligt, og heldigvis er det ikke nødvendigt.

Træet må bare aldrig være så fugtigt i så lang tid, at svampe og råd kan gro. Derfor sikrer du træet et lige så langt liv ved at have en plan B og en plan C: nemlig at sende det vand, der rammer træet, hurtigt videre og at lade den fugt, der når at trænge ind i det, fordampe nemt og effektivt.

Under et kaldes det konstruktiv træbeskyttelse, og principperne i Plan A, B og C får træet til at holde evigt. Næsten!

Plan A: Hold vandet væk

Det optimale er helt at undgå, at træværket overhovedet bliver vådt. Når du vil bygge, så dit træ holder længe, er Plan A derfor helt at holde vandet væk fra træet. Især at holde vandet væk fra endetræet, som suger vand til sig 50-100 gange hurtigere end træets sider. Og Plan A gælder ikke kun regn ovenfra. Den tager også højde for sne, opsprøjt og fugtig jord og murværk.

Hætter - holder stolpens sårbare top tør

Problem
En stolpe, der vender ubeskyttet og vandret endetræ lige op i luften, vil skiftevis suge regnvand til sig og tørre ud. Snart sprækker den i toppen, så den suger endnu hurtigere, og meget hurtigt er den nedbrudt.

Løsning
Med en tæt hætte af aluminium eller andet vandtæt materiale lukker du af, så vandet ikke kan komme til endetræet. Hætten skal være udformet eller opsat, så endetræet stadig har mulighed for at lade fugten dampe ud, det sker nemlig også bedst gennem endetræet.

Inddækninger - beskytter de mest udsatte sider

Problem
Vindskeden her er opløst af råd, fordi regnen uhindret har lagt sig på træets overside og i den ubeskyttede samling mellem de to brædder og begge steder er blevet liggende, så træet har haft god tid til at suge vandet til sig. Det ser grimt ud, og råd og svamp kan brede sig i konstruktionen.

Løsning
Oversiden af det øverste vindskedebræt inddækkes med et aluminiumsprofil. Profilet beskytter kanten af det øverste bræt, og dets bagkant leder vandet langt ind på taget, så også siderne af vindskeden sjældent rammes.

Topbrædder oven på hegnet - tager regnen så resten af hegnet lever

Problem
På det lille billede ser vi et flot, nyt hegn, som inden længe vil komme til at ligne et træt, gammelt hegn, hvis der ikke gøres noget. Det blottede, vandrette endetræ på de mange hegnsbrædder stikker lige op i himlen, og de vil alle suge vand og hurtigt nedbrydes.

Løsning
Du kan ikke undgå regnen, men du kan begrænse skaderne, så de intet betyder. Det gør du ved øverst at placere et topbræt, som skærmer endetræet, både over beklædning og stolper. Topbrættet bliver også vådt, og med tiden må det lade livet - men så skifter du det og glæder dig over, at resten af hegnet er i fin form.

Offerbrædder i bunden - løfter endetræet væk fra problemerne

Problem
Hegn og facader med lodret beklædning tæt på jorden er meget udsatte. På det lille billede ser du, hvordan endetræet har suget opsprøjt fra jorden og væde fra sne til sig. Opsprøjtet er ekstra farligt, fordi det er forurenet fra jorden. Den nederste del af beklædningen er angrebet af svamp og er begyndt at rådne.

Løsning
Vi redder her beklædningen ved at skære bunden af alle brædder og erstatte den med et vandret bræt. Skal du bygge tæt på jorden, er det en god idé fra starten at sætte et sådant vandret offerbræt, som er let at skifte, ind i konstruktionen.

Afstand til jorden - holder vand og fugt uden for rækkevide

Problem
Træ, der har kontakt med jorden, holdes næsten konstant fugtigt, og det er guf for svampe, der æder løs af træfibrene. Vangerne på den gamle trappe på det lille billede står direkte på jorden, og det nederste trin ligger så lavt, at græs, blade og andet skidt har skabt permanent forbindelse til den fugtige jord. Resultatet er tydeligt.

Løsning
Ikke bare nye vanger og nye trin, men denne gang vanger og trin, der vil holde meget længere. Vangerne bæres af stolpesko, så de ikke får direkte jordkontakt, og nederste trin er hævet, så der kan komme luft på undersiden. Og her bruger vi trykimprægneret træ.

Fugtspærrer - bremser den snigende fugt fra jorden

Problem
Karmens endetræ på det lille billede har haft direkte kontakt med fundamentet, og træet har konstant suget fugt til sig. Fugten har ikke kunnet komme væk igen, og resultatet er råd, der har ødelagt det nederste stykke af karmtræet.

Løsning
Uanset om du skifter hele karmen eller som her sætter et nyt stykke i forneden, skal det nye træ sikres mod fugt nedefra. Endetræet kan isoleres fra fundamentet med et mellemlæg af murpap. Du kan også lukke endetræet med en vandfast trælim og holde 5-10 mm’s afstand mellem karmen og fundamentet.

Plan A: Flere måder at holde vandet væk på

Brede udhæng - ligesom skyggen på sydvesten

Brede udhæng begrænser mængden af regnvand på facaden betydeligt. Samtidig giver udhænget skygge og beskytter mod solens stråler, som også er med til at nedbryde træet.

Overdækninger - den store paraply

En overdækning over din terrasse giver ikke bare os mennesker ly for regnen. Den er en konstruktiv træbeskyttelse med stor effekt, fordi den skåner det udsatte vandrette træ på terrassen for både sol og regn og forlænger levetiden betydeligt.

Dæklister - beskytter endetræet

Lad et bræt beskytte endetræet på facaden og hegnet mod regnen, for endetræet suger vandet 50-100 gange så hurtigt som træets sider. Dæklisterne får beklædningen til at holde markant længere.

Kapper og inddækninger - beskytter udsatte flader

Vindskeder, bjælkeender og andet udsat træværk beskyttes mod vand og sol med kapsler, kapper og profiler i metal, plast eller andet vandtæt materiale. De vil forhindre vand og sol i at komme i kontakt med træets sårbare steder.

Stolpesko - løfter træet fri af jorden

Når stolpen står i en stolpesko, løftes den fri af den fugtige jord og beskyttes mod sne og sprøjt. Til gengæld skal der ofte skabes en anden afstivning.

Plan B: Send vandet videre

Når du nu ikke kan undgå, at regnvandet rammer træet, så henter du Plan B frem: Nu må du sørge for, at vandet bliver ført væk fra træet så hurtigt og effektivt som muligt, så især endetræet ikke når at suge vandet til sig.

Ubrudte overflader - minimerer vandets angrebspunkter

Problem
På det lille billede ser du et godt eksempel på, hvad prisen hurtigt kan blive for at dele trægavlen med et vandret bræt for at kunne nøjes med korte og derfor billigere brædder: Slagregnen er blevet fanget af det vandrette bræt og er blevet stående, hvor det tørstige endetræ på facadebrædderne har kunnet suge det til sig. Derfor er facadebrædderne rådnet lige omkring samlingen.

Løsning
Den nye facade er udført med gennemgående brædder, og nu er huset klædt på til regn. Vandet løber uden forhindringer og uden mulighed for at finde vej ind i beklædningen, som derfor ikke bare holder sig pæn, men også bliver langtidsholdbar.

Skruer der slutter tæt - holder vandet ude af træet

Problem
Søm og skruer baner alt for ofte vej for vandet, fordi de enten får træet til at flække, så vandet hjælpes langt ind under overfladen, eller undersænkes så meget, at regn og smeltevand bliver stående over hovedet - hvilket altid er et ekstra dårligt sted, fordi siderne i hullet er effektivt sugende endetræ.

Løsning
Det betaler sig virkelig at bore for til skruens krop og gøre plads til skruehovedet med en forsænker. Undersænkningen skal kun være så dyb, at hovedet ligger plant med overfladen - aldrig nede i træet. Søm skal på samme vis ligge i plan med overfladen. Når hovedet slutter tæt, løber vandet forbi.

Skrå snit nedad - får vandet til at dryppe hurtigt af

Problem
Facadebeklædningen på det lille billede er revnet, fordi den er skåret vinkelret af i bunden. Derfor er det vand, som løber ned ad facaden, blevet suget op i endetræet, så brædderne er begyndt at rådne. Når først brædderne begynder at slå revner, går det stærkt, og så kan beklædningen ikke reddes med maling.

Løsning
Nu har vi fjernet den gamle beklædning og sat en helt ny gang brædder på huset. Men den skal holde, så i modsætning til den gamle facade skærer vi bunden af alle brædderne af med et skråt snit på minimum 15 grader. Det får vandet, som løber ned ad facaden, til at dryppe af på den skarpe kant, før det suges op.

Skruer på undersiden - lader den udsatte overside stå intakt

Problem
Uanset hvor meget du borer for og passer på, at dine skruer ikke kommer for langt ned i træet, vil skruer på den udsatte overside af træterrassen altid være terrassens ømme punkt. De vandrette flader giver vandet lang tid til at trænge ind, og er vejret fugtigt i længere tid, vil nedbrydningen snart tage fat.

Løsning
Der findes forskellige beslag, som gør det muligt at fæstne terrassebrædderne fra undersiden, altså uden de normale gennemgående skruer fra oversiden. Fælles for beslagene er, at skruerne placeres på undersiden og i mellemrummene mellem brædderne. Så slipper man helt for at lave huller på oversiden.

Plan B: Flere måder at sende vandet videre på

Skrå oversider - får vandet til at løbe af

Alle flader af træ, som vender opad mod regn og sne, bør skæres eller høvles, så de får en hældning på mindst 15 grader. Det får vandet til at løbe hurtigt af, så det ikke får nær så god tid til at trænge ind i træet. Som du ser, er ikke kun stolper og stave skåret skråt over, det gælder også de vandrette dele.

Skarpe kanter - får vandet til at dryppe af

Skrå afskæringer nedad på alt udsat træværk betyder, at vandet hurtigt samler sig i dråber og drypper af i stedet for at trække ind under brædderne, hvor det suges op i endetræet.

Tværriller - standser vandet

En rille på undersiden af et stykke træ danner en smal kant, det, man kalder en vandnæse. Rillen gør, at vandet ikke trækker videre ind på træets underside, men i stedet danner dråber på den lille kant og drypper af.

Vend indersiden ud - så bliver overfladen tæt

Et bræt har to sider. Den side, der har vendt ind mod træets midte, kaldes marvsiden. Marvsiden er tættere og er længere tid om at suge vand end den side, der har siddet ud mod barken - bark-eller splintsiden. Derfor er det bedst at vende beklædningsbrædder, så deres marvside vender udad.

Plan C: Lad træet tørre

Når vandet har ramt træet, kan du kæmpe nok så meget for at føre det videre i en fart, lidt vil altid blive suget ind i træet. Så er Plan C træets redning: Du sikrer, at fugten forsvinder, før råd og svamp når at gøre skade.

Afstand til bundglaslisten - giver hele vinduet et længere liv

Problem
Tætte samlinger som på det lille billede, hvor glaslisten i siden støder helt ned til bundglaslisten, fungerer som en fugtfælde, hvor vandet trænger ind og bliver fanget. Det betyder, at endetræet i lange perioder konstant er fugtigt og rådner. Griber du ikke ind i tide, er det ikke bare listerne, der skal skiftes, men hele vinduet.

Løsning
Uanset om bundglaslisten er af træ, plast eller aluminium, skal listerne i siderne holde 5-10 mm’s afstand til den. Bundglaslisten fører vandet fra ruden ud over vinduets fals, og det drejer sig ved slagregn om pænt meget vand. Afstanden sikrer, at listerne ikke står nede i dette vand - og at de kan slippe af med fugt gennem endetræet.

Forseglede samlinger - holder vandet helt ude

Problem
På det lille billede ser du, hvor grundigt træ ødelægges, hvis der er fugtfælder ved endetræet i komplicerede samlinger. Her er vandet blevet fanget mellem lågens lodrette stolpe og de skrå afstivninger og er trængt ind i begge - uden at kunne slippe ud igen. Begge er derfor blevet hårdt angrebet af råd.

Løsning
I den type samlinger, som jo afstiver konstruktionen, kan du ikke gennemføre Plan C og give luft, så vandet kan fordampe. Men hvis du laver tætte samlinger, skal de være helt tætte, så der slet ikke kommer vand ind. Det gør du ved at forsegle samlingen med rigeligt vandfast trælim, som fylder hele samlingen ud.

Afstand i samlingerne - giver terrassen et længere liv

Problem
Det er fristende at lægge terrassedækket helt tæt for at skabe et sammenhængende gulv, men det vil hurtigt hævne sig. Hvis du ikke sikrer 5-6 mm luft mellem brædderne, både ved langsider og ved endesamlinger, så vil vandet blive fanget mellem brædderne og ikke alene nå at blive suget ind i træet, det kan heller ikke komme ud.

Løsning
De fleste ved, at terrassebrædderne skal holde afstand i siderne, hvor de bevæger sig mest ved skiftende fugt, men du skal holde lige så god luft, hvor endetræet stødes mod andet træ. Også her skal du holde luft, så fugten i træet kan fordampe i en fart.

Ventilation bag brædderne - lader tør luft trække fugten ud

Problem
Beklædningen på det lille foto er slået fra, fordi gavlen er konstrueret forkert. Træpladerne kan ikke komme af med fugt og kondens fra bagsiden, fordi de er sat direkte på en vindspærre af plast, som holder på vand og fugt.

Løsning
Brædderne skal kunne ånde på bagsiden. En vindtæt, diffusionsåben vindspærre dækker isoleringen, og afstandslister sikrer så, at brædderne på bagsiden kan slippe af med fugten.

Plan C: Flere måder at lade træet tørre på

Luft bag inddækninger - udnytter endetræet godt

Når du dækker stolpetoppe og udsatte bjælkeender ind med kapper af metal, skal du sikre luft ind mod endetræet. Ligesom endetræ suger vand godt, slipper det også fugten 50-100 gange så effektivt som sidetræ.

Luft bag træbeklædningen - fjerner fugt fra bagsiden

Træbeklædninger sættes på en afstandsliste, så luften har mulighed for at cirkulere på bagsiden. Den fugt, der trænger ind i træværket på forsiden eller kommer inde fra husets indre, kan så ventileres væk fra bagsiden.

Afstand i stød - lufter endetræet

Både på lodrette og på vandrette beklædninger er det vigtigt, at endesamlinger ikke skubbes tæt sammen. Hold cirka 10 mm’s afstand, så vandet ikke fanges i samlingen - så vil træet have meget lettere ved at slippe af med fugt.

Ventilerede hulrum - holder hele konstruktionen sund

I tage, gulve og vægge med træ eller andre organiske materialer som træ indbygger du ventilerede rum på den kolde side af isoleringen - og i læ for regn og sne. Kommer der fugt ind i konstruktionen, fordamper den.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Tømrer