Kunne du bare sikre dig, at dit træværk aldrig fik en dråbe regn eller en smule fugt, så ville det holde evigt. Vinduer, plankeværker, bræddefacader, terrasser – den bedste træbeskyttelse er at holde dem helt tørre. Det er bare helt umuligt, og heldigvis er det ikke nødvendigt.

Træet må bare aldrig være så fugtigt i så lang tid, at svampe og råd kan gro. Derfor sikrer du træet et lige så langt liv ved at have en plan B og en plan C: nemlig at sende det vand, der rammer træet, hurtigt videre og at lade den fugt, der når at trænge ind i det, fordampe nemt og effektivt.