Dørgrebet på bagsiden skrues af og lægges til side. Nu skal der spartles, så derfor skal låsekassen fjernes.For at arbejde på helt plane flader skal der både slibes og skrabes på begge sider af døren. Inden i døren, hvor låsekassen har siddet, skæres der rent med en lille rygsav.

Som spartelmasse benytter vi tokomponent plastisk træ. De to komponenter blandes med en stribe fra hver tube. Massen tørrer hurtigt, så man bør ikke blande mere, end der skal bruges inden for få minutter.

Udvendigt på døren fyldes de gamle skruehuller ud med træmassen. Bemærk, at der holdes en spartel på indersiden af døren, så der ikke presses træmasse igennem hullerne og ned i hulrummet, hvor låsekassen skal sidde.

Tømreren prøver så vidt muligt at undgå at komme spartelmasse i midten, hvor dørgrebsjernet skal gå gennem døren. Låsekassen kan igen monteres med de to skruer. Massen er hærdet i løbet af 10 minutter, og nu skal der slibes, så døren bliver plan.

Den spartelmasse, der dækker for dørgrebsjernet, bores med et 8-10 mm bor. Dørgrebsjernet skubbes igennem døren, og det andet håndtag sættes fast. Når dørgrebene sidder helt tæt, strammes skruen. Det gør, at trækket nu lægges i dørgrebsjernet og ikke i de små skruer i rosetten.

Det markeres med en blyant, hvor rosetten skal gøres fast. For at få de små skruer til at bide fast er det nødvendigt at enten bore for eller som her at prikke et lille hul med en syl.

De to skruer, der holder rosetten, skrues i, og dørhåndtaget sidder nu godt fast. Samme fremgangsmåde benyttes, når rosetten omkring nøglehullet skal monteres.

Man opnår det pæneste resultat, hvis skruerne er placeret ens på begge rosetter. Typisk vælges der en vandret placering som her. Døren kan nu igen åbne og lukke, uden at håndtaget falder af.