Her er stålreglen til skillevæggen sat op, og tømreren starter med at måle afstanden til midten af røret. Den er her 37,3 cm. Derefter måles højden fra gulvet og til midten af røret.

Den er 98,2 cm. Højden på 98,2 cm sættes af på gipspladen. Og afstanden ind til væggen på 37,3 cm afsættes, så de to streger skærer hinanden. Rørets diameter måles med støtte af et bræt. Diameteren er 5 cm. De 5 cm afsættes midt på krydset med 2,5 cm til hver side både vandret, lodret og diagonalt.

Sav ind til midten af det markerede hul

Nu er rørhullet markeret, og med tømmervinklen forlænger fagmanden hullets diameter, med to parallelle streger ud til kanten af pladen. Med en fukssvans saver han ind til midten af det markerede hul i begge sider.

Tømreren skærer herefter tværs over med en hobbykniv, så stykket let kan brækkes og resten skæres fri med kniven. Med hobbykniven skærer han nu den resterende gips væk og skærer hullet helt rent. På det afsavede stykke skæres ligeledes en runding.

Nu kan gipspladen sættes op

Det aflange hul og det afsavede stykke affases. Gipspladen kan nu sættes op og gøres fast til stålreglen. Til støtte for det stykke gipsplade, der skal lukke hullet mellem røret og væggen, saver tømreren to 15 cm-stykker af et bræt.

Tømreren streger 5 cm ind fra hver side på støtteklodserne. Nu kan han sætte den første klods på plads. Tømreren skruer et par træskruer i pladen, så de lige kommer en anelse ud på den anden side. De streger, han satte på klodsen, gør, at han nu kan se, hvor den skal placeres.

Det sidste stykke gips monteres

På den måde er tømreren sikker på, at skruerne får fat i brættet. På samme måde sætter han den anden klods på plads.Nu kan han montere det sidste stykke gips. Han sætter gipsskuerne let i, sætter stykket på plads og skruer det helt fast. Hullet er lukket, og pladerne lige til at spartle.