Først afsættes højden for, hvor vasken skal hænge. Her har vi valgt en højde på 90 cm. Det tegnes op på bagsiden af gipspladen hvor krydsfinérpladerne skal sættes fast. Der sættes endnu en streg 5 cm over den eksisterende streg, idet krydsfinérpladerne skal sidde lidt højere end selve vasken.

For at undgå at krydsfinérpladerne kommer til at ramme stålreglerne, der sidder med 45 cm’s mellemrum, måles der nu op og markeres, hvor de kommer til at være.

Den ene krydsfinérplade sættes op til gipspladen, og der afsættes et mærke på den, så den passer ind mellem de optegnede stålregler. Stregen tegnes op, og pladen saves til, så den passer med opmærkningen på gipspladen. Nu saves endnu en plade ud, som er magen til den første.

Efter man har savet i krydsfinérpladerne, bliver kanten flosset, og man får nemt splinter i fingrene. Fagmanden har et lille tips. Med kanten af den ene plade skraber han på kanten af den anden, det fjerner de løse splinter.

Den første plade sættes fast med en skruetvinge. Herefter skrues den fast med 4-6 skruer fra forsiden af gipspladen. Dette gentages på den anden krydsfinérplade. Senere, når vasken hænges op med monterings-skruerne, vil krydsfinérpladerne og de 2 lag gips udgøre en ’sandwich-konstruktion’.

Idet krydsfinérpladerne fylder begge hulrum ud mellem stålreglerne, er det nu muligt at placere knægten, præcis hvor man har lyst på forsiden af gipspladen. Dette gør det langt nemmere i sidste ende at placere håndvasken der, hvor man gerne vil have den.

Gipspladen og krydsfinérpladerne skrues nu fast til stålreglerne. Når dette er gjort, kan man sætte det andet lag gips op. Tømreren måler nu den højde, vasken skal sidde i. Herefter bruger han et vaterpas til at afsætte højden hen over hele gipspladen.

Et stykke af den krydsfinérplade, som blevet savet af før, bruges nu til at markere, hvor forstærkningsunderlaget befinder sig inde i væggen. Pladernes placering tegnes op på gipspladerne.

Der skrues et par ekstra skruer igennem gipspladerne, så krydsfinérpladerne også hænger sammen med andet lag gips. Nu er det tid til at finde en placering for håndvasken. Afstanden, hvor knægtene skal sidde, måles på vasken og afsættes derefter gipsvæggen.

Når knægtene skal sættes fast, skal man være opmærksom på, at skruerne skal være så lange, at de kan nå helt igennem begge gips-lag samt mindst 1 cm ind i krydsfinérpladen. Således udnytter man hele krydsfinérpladernes tykkelse og maksimerer derved holdbarheden.

Det ene hul på knægten markeres med en blyant, og den første skrue sættes fast. Herefter kan man nemt skrue de resterende to skruer i. Det samme gøres med den anden knægt. Efter at have sat den første skrue i den anden knægt tjekker tømreren med et vaterpas, om knægtene er i vage.

Således kan man hurtigt ændre på knægten, hvis den sidder skævt. Nu hvor man er sikker på, at den anden knægt er placeret korrekt, kan man roligt skrue de resterende skruer i.

Nu kan håndvasken sættes oven på knægtene og skrues fast nedenunder. Håndvasken sidder nu solidt fast på gipsvæggen. Metoden her kan benyttes til andre tunge ting som fx en radiator. I den viste opbygning kan knægtene faktisk bære vægten af en fuldvoksen person.