Her vil vi demonstrere kridtsnoren mellem to vilkårlige punkter, så først afsættes et mål på 67 cm i den ene ende af gipspladen. I den anden side afsættes et mål på 64 cm. Kridtsnoren fastgøres ved det første mærke på 67 cm.

Herefter spændes snoren ud hen over pladen, og i den modsatte ende lægges snoren ned til opstregningen. Bemærk, at snoren skal være strammet ud.Der tages nu fat på midten af kridtsnoren, som løftes og slippes med et lille smæld ned på gipspladen.

Nu er der afsat en snorlige linje mellem de to punkter. Det overskydende kridt kan evt. pustes væk.En kridtsnor er op til 30 meter lang, så det er muligt at lave meget lange opstregninger.