Den første metode er meget simpel og går i al sin enkelhed ud på at benytte en konvolut og to stykker tape. Konvolutten sættes op på væggen lige under der, hvor der skal bores. Herefter bøjes enderne lidt ind, så konvolutten er åben nok til at opfange borestøvet.

Nu bores der, og så godt som al støvet fra hullet havner i konvolutten. Den anden måde at undgå støv på er at købe en borestøvsopsamler. Støvopsamleren placeres på væggen, og der bores gennem hullet i opsamleren, der nu suger alt støvet til sig.

Maskinen skaber tillige et vakuum, der gør, at den kan hæfte på glatte overflader. Begge metoder er effektive, men skal man kun bore en gang imellem derhjemme, kan man nøjes med at bruge den billige løsning med en konvolut.