Her markerer de professionelle pileflettere først de to hjørner, hvor den høje side af hegnet skal være. Så borer de huller til stolperne med et benzindrevet jordbor. Mindre værktøj kan også sagtens gøre det.

Pælene banker de på plads med en såkaldt rørhammer. Den samlede længde mellem de to hjørner er 4,5 m. Ud fra det mål kan pilefletteren beregne, hvor stor afstanden skal være imellem de enkelte pæle.

Afstanden mellem pælene afhænger af, hvor kraftig en pil du bruger. Dette er en mellemklassepil med en diameter på cirka 2,5 til 3,5 cm i rodenden. Længden mellem stolperne skal derfor helst være imellem 50 og 60 cm. Her bliver det 50 cm.

En tykkere eller tyndere pil havde derfor betydet, at pælene skulle stå enten med en større afstand eller tættere på hinanden.Bruger du de tykkeste pilegrene, kan du nøjes med helt op til 1 meter mellem pælene, mens de tyndeste kræver mindre pæle med helt ned til ca. 30 centimeters afstand.

Pælenes placering markeres hele vejen imellem de to stolper, inden den tredje hjørnestolpe hamres på plads. De korte pæle skal ikke lige så dybt i jorden som de høje, og derfor kan de bare hamres på plads.Vær nøjagtig med målene, og brug et målebånd, inden du stikker pælene i jorden. Højden kan du justere ved hjælp af et vaterpas.

Samme fremgangsmåde bruger du på de to sidste sider. Brug eventuelt også en snor, når du skal justere højden på pælene. Pilefletterne tager atter jordbor og rørhammer i brug, når de største pæle skal i jorden.

Det er vigtigt, at pælene kommer dybt nok ned i jorden, både for at kunne modstå vind og vejr, men også for bedre at kunne håndtere de spændinger, der opstår i hegnet, når pilen bliver flettet. Tjek, at pælene står nogenlunde lige, med et vaterpas.

Det behøver ikke være 100 procent i vage, da et pilehegn alligevel aldrig vil få et helt ensartet udtryk, da de enkelte grene varierer i størrelsen.Når alle stolperne er på plads, fordeler du pilen i tynde og tykke grene.

De tykke skal du bruge i bunden og i toppen, og de tyndeste i midten. Når det er gjort, er du klar til at flette dit hegn. Husk altid at begynde med at flette fra grenens tykke ende og hen imod den tynde. Det kan være en god idé at have en hjælper til selve fletningen.

Det er også vigtigt, at du ikke altid fletter samme vej rundt om hegnet. Bestræb dig på at fordele de tynde og tykke ender jævnt over pælene. Når du har flettet cirka 4-5 lag af grene på hegnet, skal du bore hul i den nederste gren ved hver pæl.

Bor både på indersiden og ydersiden af hegnet. Hver af de nederste grene skal nu skrues fast til pælen. Det vil forhindre, at de nederste grene falder ned og kommer i kontakt med jorden – og dermed hurtigere forgår.

Skruerne skal ikke bores helt i bund, men blot langt nok ind til at holde grenen på plads.Derefter fortsætter fletningen som før. De overskydende dele af grenene kan du klippe af løbende med en grensaks.

Når du har nået den planlagte højde, skruer du på samme måde som før en skrue i alle de øverste grene. På den måde undgår du, at de øverste grene ”hopper op”. Når det er gjort, fortsætter flettearbejdet på det høje hegn.

Husk igen at skifte retning indimellem, så tykkelsen på grenene bliver pænt fordelt.Når hegnet er cirka 20-25 cm fra toppen af pælene, vikler du ståltråd omkring de tre yderste stolper. Enderne af ståltråden vikler du godt fast, og brug derefter en kniv til at vikle ståltråden imellem stolperne sammen.

Når du sikrer hegnet sådan, vil de mange grene ikke skubbe den yderste pæl udad. Ståltråden fordeler således noget af trykket ud på de to andre stolper og holder dermed den yderste pæl på plads.

Skub ståltråden ned, og gør det samme i den anden ende af hegnet. Derefter dækker du ståltråden af med endnu en pilegren, og resten af hegnet flettes færdigt. Stop et par centimeter fra pælenes top, og skru på samme måde som tidligere de øverste grene fast.

Pilefletterne bruger et vaterpas for at markere enderne lige på hegnet. Overskydende grene saver de af med en fukssvans. Ligeledes klippes overskydende grene på midten af hegnet af. Når det er gjort – i begge ender – er hegnet helt færdigt.