Kompostbeholderen kan samles på én dag

Alle træ-delene skal skæres ud efter materialelisten (som du finder i artiklen), og samles i et skelet, inden du graver stolper (og evt. jordbrædder ud) ned i jorden. Det er hurtigt og nemt. Det eneste du skal bruge til samlingen, er skruer - og det hele kan samles på en enkelt dag.

Kompostbeholderen omdanner grønt haveaffald til muld

Alt efter dine haves størrelse og indretning står du med 200-400 kilo grønt haveaffald om året. Men i stedet for at have besvær - og måske udgift med at slippe af med haveaffaldet kan du med en effektiv kompostbeholder omdanne det grønne affald til 100-200 kilo næringsrig muld. Samtidig sparer du også udgiften til kunstgødning, for slet ikke at tale om gødningsstoffernes skadelige virkning på jordens levende organismer.

Kompostbeholderen gør omstikning af kompost til en leg

Kompostbeholderen har hele tre rum, så det er nemt at lave en omstikning af komposten. Haveaffaldet fyldes direkte i det første rum, når det er fyldt op, omstikkes komposten, det vil sige, at du flytter indholdet til næste rum, hvor det så skal efter-kompostere. Når første rum igen er fyldt, omstikkes der igen. På den måde er alle rum i brug, og når komposten er mørk og ligner almindelig jord, er den “moden”. Dog bør du si komposten, hvis den skal anvendes til plantemuld.

Kompostering skal holdes i gang

Mange tror, at komposteringen sker hurtigere, jo mere luft der kommer til affaldet. men det forholder sig lige omvendt: omsætningen går i stå ved for stor udluftning. Beholderen her, er bygget af brædder med en afstand på cirka 5 milimeter. Så kan brædderne også arbejde, når de opsuger fugt. For at undgå udtørring skal kompostbeholderen placeres i skygge og læ. Om vinteren bør den holdes lun. Det gøres lettest ved at pakke den ind i vintermåtter. Disse er fyldt med mineraluld og er betrukket med plast-folie.