Det er ikke altid, det kan lade sig gøre at lede regnvandet fra garager, tilbygninger og overdækkede terrasser til det almindelige kloaksystem. Enten fordi det er umuligt at opnå det fald, der skal til – eller fordi afstanden ganske enkelt er for stor. I sådanne tilfælde er en faskine en genial løsning. En traditionel faskine bygges populært sagt ved at grave et hul i jorden og fylde det op med sten. Vandet fra taget føres så hen til faskinen, hvor det siver ned mellem stenene og ud i jorden. En traditionel stenfaskine på én kubikmeter kan afvande et tagareal på cirka 30 kvadratmeter, svarende til en hulrumsprocent på 30 procent.