Man ser det ikke så tit i en almindelig parcelhushave: en ægte brønd med fint tag over og snoretræk med spand. Men hos Jan Pedersen har det været sådan længe, lige siden han for alvor blev træt af det kedelige betondæksel, der dækkede over en gammel sivebrønd midt i græsplænen.

Sivebrønden samler i dag vand fra tagnedløb og omfangsdræn, og det er oplagt at udnytte vandet til havevanding.

Brønden er over jorden bygget op af mursten, som Jan Pedersen – efter en del prøven sig frem – har fået til at danne en cirkel. Hen over brønden har han så bygget et halvtag med tegl, og så har han selvfølgelig lavet hejseværk med en lille spand. Og her lå en del af udfordringen.