Der er ingen nem genvej til en flot og holdbar græsplæne. Den eneste farbare vej til en perfekt græsplæne er hårdt arbejde. Til gengæld får du med den rette indsats en sund og tæt græsplæne, som er grønnere end naboens.

Jordens beskaffenhed vigtig for græsplænen

Du bør anlægge din græsplæne om efteråret i perioden fra august til oktober, når jorden næsten konstant er fugtig. Det giver nye græsfrø de bedste betingelser.

Inden du spreder græsfrø til din græsplæne skal jorden bearbejdes, så den er løs en halv meter ned. Begynd med at grave området til græsplænen igennem med spade eller greb. Kan du låne en motorfræser, vil den spare dig for timers hårdt gravearbejde.

Hvis det område, hvor dine græsfrø skal sås, har været udsat for tunge maskiner, er det som regel nødvendigt at foretage en grubning eller eller dybdeharve jorden for at give græsplænen de bedste betingelser.

Bagefter bearbejdes mulden, græsfrøene skal sås i, med kultivator og rive. Vær omhyggelig med at fjerne rødder og stængler fra kvikgræs, tidsler og mælkebøtter. Ellers vil de dukke op igen i din græsplæne.

En god bund til græsfrø

De øverste 25 cm af mulden er vækstlaget for dine græsfrø. Den skal være porøs for at lede vandet væk og give græsplænens rødder optimale vækstforhold. Græsfrø kan bedst lide en forholdsvis let muldjord, som består af en blanding af ler, muld og sand eller grus.

Hvis jorden, du skal så græsfrø i, er sandet, bør du forbedre den med 3-6 cm sphagnum. Leret jord som grundlag for græsplænen forbedres med et tilsvarende lag sand eller grus. Sphagnum eller grus samt eventuelt lidt gødning tilsættes, lige før du fræser jorden til græsplænen første gang.

Planering før du sår græsfrø

Græsplænen skal helst være plan, men ikke nødvendigvis vandret. Sørg dog for, at muldlaget er lige tykt over det hele, da det giver dig en meget mere ensartet græsplæne.

Du planerer jorden ved at trække en belastet palle hen over arealet, hvor du skal så græsfrø. Derefter tromles overfladen for at få jorden til at sætte sig og fjerne luftlommer og bløde pletter inden såning af græsfrø. Mindre områder til din nye græsplæne kan betrædes med trippende skridt.

Inden der sås græsfrø, skal jorden grundgødes. Gødningen giver den nødvendige næring til de spirende græsfrø. Bland et par cm naturgødning eller kompost ned i de øverste 10 cm af græsplæne-jorden.

Alternativt kan du gøde græsplænen med en egnet kunstgødning. Du skal regne med at bruge omkring tre kilo til 100 kvadratmeter.

Såning af græsfrø til ny græsplæne

Græssorten afgør, hvor meget græsfrø der skal bruges pr. kvadratmeter græsplæne. Følg derfor anvisningen på græsfrø-pakningen nøje.

Bruger du såmaskine til dine græsfrø, skal den justeres og testes, så den spreder halvdelen af den ønskede totalmængde græsfrø. Maskinen køres nemlig en gang på langs og en gang på tværs af græsplænen.

Spredes græsfrøene med hånden, skal det foregå en dag, hvor det ikke blæser. Græsfrøene smides fra mindst to retninger, på langs og på tværs af græplænen.

Græsfrø-blandinger består af forskellige sorter. Det giver en variation i græsfrøenes størrelse.

Bland derfor græsfrøene godt, inden du vejer dem af og deler dem i to eller fire portioner. Rør rundt i græsfrøblandingen flere gange undervejs, når du sår græsplæne.