Fagmanden streger buen op i hånden og saver ud med en stiksav. Han holder stiksaven med klingen opad. Det giver både et bedre hold på saven og gør det nemmere at følge stregen.

Når længden er afsat, kan fagmanden strege endnu en halvcirkel op og save den ud med stiksaven. Brættet holdes i vage, og højden markeres i begge sider. I denne højde skal bænkens støttebrædder monteres. Disse støtter skal holde bænkbrædderne, men på en sådan måde, at grantræerne ikke skades.

Der skal bruges fire støtter – to om hvert træ. De er også skåret af terrassebrædder og en anelse i smig i begge ender. Halvt inde – 7 cm og 8 cm fra endetræet – markerer håndværkeren, hvor der skal bores ud til de gevindstænger, som skal holde støtterne. Det samme mål afsætter han i den anden side og borer igennem med et 8 mm sneglebor.

Hullerne skal bruges til de 8 mm gevindstænger, som skal spænde støttebrædderne sammen. Sæt slutskive og møtrik på i den ene ende af gevindstangen, og stik den gennem hullet i det ene støttebræt. Og derefter gennem det andet, og sæt også slutskive og møtrik på i denne ende, og drej dem lidt ned ad stangen.

Sæt støtten rundt om træet, og monter derefter zgevindstangen i den anden side. Løft støtten op til mærket, og fastgør den. Det første bræt – som også er det midterste – lægges på støtterne og holdes op til mærket i den anden side, så håndværkeren kan se, hvor han skal montere denne støtte, og hvor hullerne i støttebrædderne skal bores.

Når det er gjort, fastgøres støtten på samme måde som tidligere. Inden støtterne gøres permanent fast, skal de rettes til, så de er i vage. Når det er gjort, kan støtterne spændes helt fast. Det midterste bræt lægges på, og det kontrolleres lige, at det også er i vage.

Bor nu for med et 4 mm undersænkningsbor, inden skruerne skrues i. Det er vigtigt at bore for, da risikoen for, at støttebrættet flækker, ellers vil være meget stor. Når det midterste bræt er skruet fast, skal de to andre brædder monteres. Afstanden mellem bænkens brædder har vi valgt skal være 3,5 cm. Det betyder, at der lige skal skæres en anelse af for at få en pæn rund bue om træet.

Buen tegner fagmanden i hånden og skærer ud med stiksav.Bor for igen, inden du skruer de sidste skruer i. Vi har her brugt 4,0 x 50 mm rustfrie skruer. Sav gevindstængerne over med en nedstryger. Marker, hvor du vil have bænken skåret af – lad den gå et par centimeter ud over bærestykkerne, og sav den over med en fukssvans eller en stiksav.

Sav slutteligt de to sidste gevindstænger over. Bænken er færdig og sidder godt fast uden at beskadige træerne. I stedet for hårdt træ kan du selvfølgelig bruge imprægneret træ eller råt træ, som bare skal have en god gang træbeskyttelse, inden det monteres.