Brædderne skal placeres mellem to 97 x 97 mm imprægnerede H-stolper. Håndværkeren måler afstanden mellem notbunden i de to stolper – den er 92 cm. De 92 cm afsætter han på en H-stolpe, der skal være bund i den kvadratiske ramme.

Han skærer stolpen over, måler 1,5 cm ned fra enden og saver derefter ned til noten. Med et stemmejern fjerner han siderne i H-stolpen og får en 1,5 cm fer, der passer perfekt til noten i de opstillede stolper. Nu kan bundrammen køres ned på plads mellem stolperne.

Den løftes en anelse op, så den ikke har jordkontakt, og fastgøres med 4,5 x 50 mm rustfrie skuer. Når den er fastgjort med en enkelt skrue i den ene side, reguleres den, så den er i vater, og gøres derefter fast i den anden side. På stolperne aftegner håndværkeren nu notdybden – 1,5 cm.

Under det nederste skrå bræt ønsker han et retvinklet hul, der er 5 cm i højden og 5 cm i bredden. De mål har han afsat og måler nu, hvor langt det første bræt skal være. Da brættet skal gå ned i noten, måler han selvfølgelig ud til de 1,5 cm streger, han afsatte tidligere. Der er 14 cm. Det vil sige, at han nu skal skære et bræt, der er 14 cm på den korte side, og som er vinklet 45 grader i hver ende.

Når brættet er skåret, prøver han lige, om det passer, inden han måler ud til de resterende brædder. Det lille hegn skal være lige så højt, som det er bredt, og da bredden er 92 cm, skal højden også være 92 cm. Håndværkeren måler nu, hvor langt det midterste bræt skal være fra nederste venstre hjørne til øverste højre. Det skal være 130 cm, når man medregner, at det skal gå ind i noten.

Brættet skal skæres med et 45 graders snit til midt på brættet fra begge sider, således at det bliver til en retvinklet trekant i begge ender. Fra spids til spids skal det være 130 cm, så håndværkeren tegner op til trekantafskæring i den anden ende.

Når brættet er skåret til, placeres det, hvor det skal være, men skrues endnu ikke fast. Derefter måler han, hvor meget luft der er mellem det nederste bræt og det øverste bræt. Der er 53 cm. På disse 53 cm skal der placeres to brædder mere, og de skal fordeles, så der er samme luft imellem dem. Når et 125 mm bræt bliver skåret i 45 graders smig, bliver det skrå snit 18,75 cm. To brædder vil altså fylde 37,5 cm.Til de tre mellemrum er der altså 53 cm minus brædderne på 37,5 cm, hvilket er 15,5 cm. Divideret med 3 giver det ca. 5,2 cm, som bliver mellemrummet mellem to brædder.

Håndværkeren afsætter et mellemrum på 5,2 cm, derefter brætbredden 18,75 cm og så igen de 5,2 cm og så igen 18,75 cm. Det gør han både op ad underliggeren og på sidestolpen. Han bruger det lille bræt som skabelon til at måle længden på de to næste brædder. Og da de skal være nøjagtig mage til de to øverste, kan han nu save alle de resterende brædder ud.

Det nederste korte bræt monteres først med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. Til imprægneret træ skal man helst bruge rustfrie skuer, da de i modsætning til andre typer ikke korroderes af imprægneringen. Derefter monteres de næste brædder op til midten. En enkelt skrue, der skrues skråt ind, er nok.

Inden de sidste brædder placeres, skal stolpen saves over ved markeringen på de 92 cm. Først vinkler og streger håndværkeren op på alle sider, inden han saver. Så er han sikker på at få en helt lige afskæring. Som øverste ramme har håndværkeren valgt en H-stolpe med taghældning, så vandet nemmere kan løbe af.

Overliggeren saves af, så den går et par centimeter længere ud end stolpetoppen. Det giver den pæneste afslutning og beskytter også stolpetoppen mod regnvand. Overliggeren skrues fast med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer. De tre sidste brædder monteres, og det lille kvadratiske læhegn er færdigt. Denne måde at lave stakit på kan selvfølgelig også bruges til større hegn. Husk bare, at hvert enkelt element skal være kvadratisk, hvis resultatet skal være symmetrisk og udskæringsarbejdet ikke alt for besværligt.