Håndværkeren vil bygge et nyt hegn på det gamle skelet. Det nye hegn skal have et let og luftigt udtryk, og stavene skal være skiftevis brede og smalle.

Vi har valgt, at sluthøjden på det nye hegn skal være 150 cm. Men håndværkeren sætter et mærke på 140 cm, hvor den tværgående revle skal monteres. På den måde kommer stakitstavene til at stikke 10 cm op over revlen, hvilket altid er en god idé. Så er risikoen for, at stavene slår sig – eller bliver skæve i toppen – nemlig meget lille.

Revlen holdes på plads med en skruetvinge, mens den bringes i vage. Og fastholdes derefter med endnu en skruetvinge i den anden side. På revle og stolper markeres det med blyant, hvor de to emner krydser hinanden. På samme måde streges op på stolperne, hvor den nederste revle skal placeres.

Der skal kun hegn i de to felter i siderne. Og her skal måles nøjagtigt op. Felterne er ikke lige store, og stolperne kan have sat sig, så felterne heller ikke er lige brede foroven og forneden. Derfor måler håndværkeren, hvor lange de enkelte revler skal være. Den øverste i den ene side skal være 117,5 cm. Der skæres ud og fastholdes med et par skruetvinger. Bemærk, at revlerne ikke placeres mellem stolperne. De går helt ud til stolpekanterne, fordi de skal fældes halvt ind i stolperne.

På revlen markerer håndværkeren stolpernes placering, og på brættet noterer han, hvor lægten skal bruges. Det er en ren sikkerhedsforanstaltning, så han ikke tager fejl af de andre støttelægter, når han skal skære ud. Den anden lægte bliver også streget op og får en markering.

Nu skal der skæres ud til hak i hak-samlinger. Der skal både hak i stolperne og i revlerne, så samlingerne bliver helt plane. Da revlerne er 50 mm brede, skal hakket i stolperne være det halve – altså 25 mm. Dernæst afsættes revlens højde på stolpen, og der tegnes op, hvor meget der skal skæres ud. Udskæringen foretages vandret med en stiksav, og det er vigtigt, at udskæringen kommer helt ud til stregen i begge sider.

Nu skal der stemmes ud med et stemmejern, og her er det vigtigt, at den flade side af stemmejernet vendes mod stregen, så stemmejernet presser materialet udad. Men håndværkeren starter ikke med at stemme ud i selve stregen, da han ikke ved, hvordan fiberretningen er i stolpen, og derved risikerer, at der stemmes for meget træ af i den anden side af stolpen.

Han starter et stykke ude, så han kan se fiberretningen, når han får brækket det yderste stykke af. Og det var meget fornuftigt, da forløbet af årerne her gjorde, at der kom meget mere af i den anden side. Nu kan han uden risiko stemme det øvrige materiale af, rense pænt op i hakket og lige kontrollere, at målet passer.

Inde ved muren kan han ikke komme til at save ud med en stiksav. Derfor bruger han en multicutter, der uden besvær kan komme til på den snævre plads. Og så skal der bare stemmes ud igen. Nu er hakkene i stolperne klar. Så nu skal der bare måles op og skæres ud i revlerne. Det gør han ved at afsætte bredden og den halve tykkelse af revlens dimension på stolpen. Også her kan han bruge stiksaven, men det kan være lidt svært at få den til at skære ordentligt på langs ad årerne, så derfor bruger han også en håndsav til udskæringen.

Når alle fire revler er skåret til, kan de placeres på de rigtige steder og skrues fast med 4,0 x 45 mm rustfrie skruer. Nu mangler der kun at montere alle brædderne. De er henholdsvis 5 og 10 cm brede og skal sidde skiftevis bred og smal. Inden de monteres, er det vigtigt at måle ud, hvor de skal sidde, så de bliver jævnt fordelt med samme mellemrum.

Samtidig skal højden også måles, og stakitstavene saves til. Alle stavene bliver skåret skråt af i bunden, så regnvandet kan løbe af uden at trænge ind i endestykkerne. Så kan det første brede bræt monteres. Først med en enkelt skrue i bunden, så brættet kan sættes i vage, og så med en enkelt i toppen, når brættet står helt lige.

Håndværkeren måler konstant, at han holder de 10 cm i højde fra støttelægten til overkanten af stakitbrættet, og han monterer alle de brede brædder først. De smalle brædder skærer han ud af de brede 100 mm brædder. På midten marker han, hvor den 4 millimeter savklinge skal skære, så han er sikker på at få de smalle brædder skåret i nøjagtig samme bredde. Alle brædderne fastgøres med 4,0 x 45 mm rustfrie skruer, og han kontrollerer hele tiden, at afstanden på 2,5 cm mellem brædderne holder.

Hegnet er færdigt. Nu mangler der kun en ny overligger, som vi har valgt skulle være med skrå afskæringer i toppen. Den saves til og skrues fast. Et let og luftigt nyt hegn er færdigt. Og senere får det en omgang sort træbeskyttelse, så det matcher de gamle stolper.