Pilegrene sælges i bundter og kan købes i de fleste planteskoler. Ud over det skal du også købe rigeligt med stolper. Her bruger vi stolper i to forskellige længder, fordi tre af hegnets sider skal være lave.

Som det første sætter eksperten markører op i de to hjørner, hvor den høje side af hegnet skal være. Derefter borer han huller til stolperne med et jordbor. Pælene bankes på plads med en pælebanker. Eksperten måler længden imellem de to hjørner, som er på 4,5 m, og udregner derefter, hvor stor afstand der skal være imellem de enkelte pæle.

Afstanden mellem pælene afhænger af, hvor kraftig en pil du bruger. Dette er en melleklassepil, der har en diameter på cirka 2,5 til 3,5 cm i rodenden. Længden imellem stolperne skal derfor helst være imellem 50 til 60 cm. Her bliver det 50 cm. Hvis pælen havde været tykkere eller tyndere, skulle pælene henholdsvis stå længere fra eller tættere på hinanden.

De tykkeste pilegrene kan have helt op til 1 meter imellem pælene, mens de tyndeste kan komme helt ned på ca. 30 centimeters mellemrum. Pælenes placering markeres hele vejen imellem de to stolper, inden den tredje hjørnestolpe hamres på plads. De korte stolper skal ikke lige så dybt i jorden som de høje, og derfor er jordboret ikke nødvendigt.Igen måles der og markeres, inden stolperne stikkes i jorden. Stolperne bankes i, og der justeres i højden ved hjælp af et vaterpas.

Den samme fremgangsmåde bruges på de to sidste sider. Ud over et vaterpas kan der også bruges en snor til at justere højden på stolperne. Jordboret og stolpejernet tages atter en gang i brug, når de lange pæle skal placeres. Det er vigtigt, at pælene kommer langt nok ned i jorden, både for at kunne modstå vind og vejr, men også for bedre at kunne håndtere de spændinger, der opstår i hegnet, når pilen bliver flettet. Der bruges et vaterpas til at checke, at stolperne står lige, det er dog ikke et krav, at stolperne står snorlige på langs, da et pilehegn alligevel aldrig vil få et helt ensartet udtryk.

Når alle stolperne er på plads, fordeles pilen i tynde og tykke grene. De tykke skal bruges i bunden og i toppen, og de tyndeste i midten. Når det er gjort, er det bare at komme i gang med fletningen. Man skal altid huske at starte med at flette fra den tykke ende af grenen imod den tynde.

Det er også vigtigt, at man ikke altid fletter samme vej rundt om hegnet, man skal bestræbe sig på at fordele de tynde og tykke ender jævnt over stolperne. Når der er lagt cirka 4-5 lag af grene på hegnet, skal der ved hver stolpe bores hul i den nederste gren. Dette skal gøres både på indersiden og ydersiden af hegnet. Derefter skal der bores en skrue igennem grenen og ind i stolpen for at forhindre, at de nederste grene falder ned og kommer i kontakt med jorden. Skruerne skal ikke bores helt i bund, men blot langt nok ind til at holde grenen på plads.

Derefter fortsætter fletningen som før. De overskydende dele af grenene klippes løbende af. Når højden er nået, skrues der på samme måde som før en skrue i alle de øverste grene. Dette er for at undgå, at de øverste grene ”hopper op”.

Når det er gjort, fortsætter flettearbejdet på det høje hegn. Husk igen at skifte retning indimellem, så tykkelsen på grenene bliver ordentlig fordelt. Når hegnet er cirka 20-25 cm fra toppen af stolperne, vikles der ståltråd omkring de tre yderste stolper. Enderne af ståltråden vikles fast, og derefter bruges en kniv til at vikle ståltråden imellem stolperne sammen.

Dette sikrer, at de mange grene ikke skubber den yderste stolpe udad. Ståltråden fordeler noget af trykket ud på de to andre stolper og holder derved enderne af hegnet lige. Ståltråden bankes ned, og det samme laves i den anden ende af hegnet. Derefter dækkes ståltråden af endnu en pilegren, og resten af hegnet flettes færdigt.

Der stoppes et par centimeter fra stolpens top, og på samme måde som tidligere skrues de øverste grene fast. Eksperten bruger et vaterpas til at markere enderne på hegnet, og de overskydende grene saves af med en fukssvans. Ligeledes klippes overskydende grene på midten af hegnet af. Når det er gjort – i begge ender – er hegnet helt færdigt.