Læg stavene op, og sørg for, at de ligger i nøjagtig samme højde. Disse stave skal monteres med hver fire skruer – to foroven og to forneden, og skruerne skal sidde i helt rette linjer.

Håndværkeren måler først op, hvor stavene skal placeres på stakittets to tværliggere. Dernæst afsætter han tværliggernes bredde – minus to centimeter i hver side. På den måde kommer skruerne til at sidde to cm fra kanten af tværliggerne. Og så er der ingen risiko for, at de revner.

De streger, han nu trækker op, er her, hvor skruerne skal placeres. Streg op både foroven og forneden. Du kan gøre det yderligere nemt for dig selv ved at montere den første skrue i alle stave, mens stavene ligger på et arbejdsbord eller på jorden. Skru en skrue halvt ind i hver enkelt stav, og følg stregen nøjagtigt, så du opnår et flot resultat. Og når det er gjort, så er det nemt at sætte stavene på plads, og du er helt sikker, at både stave og skruer sidder pænt lige.