Ved at bryde belægningen på denne måde vil terrassen visuelt fremstå som en slags gulvtæppe i haven. Når du skal i gang med at lægge stenene, er det vigtigt, at du begynder nøjagtigt i midten, selv om det måske virker ulogisk.

For gør du det, vil du i sidste ende få det mest harmoniske udtryk, fordi afslutningerne så vil blive ens. Her har Jane dog allerede i sin planlægning taget højde for terrasseflisernes størrelse, så der burde ikke blive behov for at skære disse fliser til.

Anlægsgartneren måler først op imellem de to vinduer og finder midten. Så trækker han en snor til den modsatte side af det flade område. Han har også trukket en snor parallelt med husfacaden i en afstand af to terrassefliser.

Så passer afstanden nemlig med de to bede, der skal anlægges på hver side af fliseterrassen.Han lægger de fire første fliser, hvor de to snore krydser hinanden. Sådan fortsætter han flise for flise, mens terrassen efterhånden tager form.

Han fjerner spyddet, der markerer midten af terrassen, og fylder først hullet op, inden han lægger sidste fliser på. Bemærk, at Jesper på intet tidspunkt træder i gruset, da det vil ødelægge afretningen. Så er han klar til belægning af stierne.

Herregårdsstenene lægger han i 1/3 forbandt. Det betyder, at hver sten løbende skal stikke 1/3 forbi nabo-stenen. Anlægsgartneren lægger stenene, så de flugter med kanten af de to kommende bede, der er markeret med en snor.

Der, hvor flisegangen skal fortsætte ned langs med det kommende bed, bruger han vinkelmåleren til at lave en vinkelret snor, som sidegangen skal følge. Han måler ud fra snoren og lægger atter stenene i 1/3 forbandt, så mønsteret fortsætter ubrudt.

Med en spade retter han mellemrummene mellem stenene til, inden han fortsætter med at lægge de tre andre gange. De manglende sten i kanterne laver Jesper ved at skære en tredjedel af længden. Så passer stykkerne i de hulrum, der er tilbage.

Endelig skal hele belægningen have en god gang fugesand. Her anvender Jesper en særlig fugesand med en meget høj pH-værdi. Det gør det langt vanskeligere for ukrudtsfrø at spire.

Fugesandet skal fejes godt ned i mellemrummene, så stenbelægningen fikseres, og stenene ikke vil forskyde sig, når familien tager belægningen i brug.

Nu er det grove anlægsarbejde færdigt, og den nye have er kommet et stort skridt nærmere sin endelige form.