Her har vi besøgt en have, der blev tegnet for 3 år siden. Og som det ses, har beboerne valgt at følge haveplanen i stort set alle henseender. Her er der fx angivet en terrasse, som familien efterfølgende har opført.

Dette hjørne var tiltænkt et legeområde, og sådan ser det ud 3 år efter. Op langs huset havde havearkitekten forslået et bed med en beplantning af roser og stauder. Og når det er vokset til, ser det således ud. Du behøver dog ikke følge haveplanen slavisk.

Der kan være elementer, der først kommer til senere, eller som du måske aldrig får anlagt. Beboerne her valgte fx ikke at lave dette store bed, der er angivet på haveplanen.

I stedet indrammede de blot planterne med græsplænen.Jane bruger skitsen med den stramme havekomposition som udgangspunkt for haveplanen. Haveplanen bliver på den måde en detaljeret udgave af skitsen, hvor hun farvelægger planen, så det er nemt at se alle havens elementer.

På planen ses det, hvordan havens rum bliver skabt med hække vinkelret på den eksisterende hæk. De to store bede er tegnet med en kant af buksbom, som er med til at give have det stramme præg.

Mellem de to bede er der planlagt et lille hyggebed, der skal beplantes med skovjordbær. Haveplanen rummer dog ikke en detaljeret beskrivelse af hver enkelt plantes placering. Til det skal der bruges en egentlig beplantningsplan.