Normalt anbefaler anlægsgartnere, at man bruger ca. 10 cm stabilgrus til underlaget. Men stabilgrus pakker sig så hårdt, at regnvandet har svært ved at trænge igennem. Derfor vælger vi her at bruge almindeligt 0-8 mm afretningsgrus til underlaget.

Der er nemlig et godt dræn i afretningsgrus, så regnvandet let kan trænge gennem. Og det har både planterne i haven og selve huset bedst af.

Jorden, du graver af, lægger du i første omgang der, hvor de nye bede skal være. Så ligger det ikke i vejen foreløbig, og du slipper, i hvert fald midlertidigt, for at rende frem og tilbage med trillebøren.

Når gangene er gravet og jorden er nogenlunde plan, kan du hælde gruset på. Brug en trillebør, og hæld rigeligt med grus på, så der er de nødvendige 10 cm. Efter gruset er kørt ind, skal det fordeles jævnt over hele området. Det gøres nemmest med en skovl.

Du kan hele tiden se, om niveauet passer i forhold til snorene. Og nogle steder er det måske nødvendigt at køre mere grus på. For at få helt plan overflade bør alle grusstierne køres over med en pladevibrator, gerne en af de store på 100 kg, der virkelig kan komprimere gruset.

På trods af sin størrelse er maskinen ganske nem at arbejde med og får hurtigt planeret gruset. Husk i øvrigt at bruge høreværn, når du bruger støjende maskiner som denne.

Pladevibratoren har komprimeret gruset, men der skal stadig rettes af, så bunden bliver 100 % plan. Jesper lægger et vandrør langs husmuren og sørger for, at det ligger i samme højde i begge ender. På samme måde lægger han et vandrør, hvor gangstien ender.

Nu kan han trække en retskinne over de to vandrør og på den måde få en helt plan overflade. De steder, hvor der mangler grus, hældes der mere på, hvorefter der igen trækkes af med retskinnen.

Til allersidst fejes gruset af med en såkaldt asfaltrager, der fjerner alle spor fra retskinnen. Når dette er gjort på alle gange, stier og pladser, har du det bedste udgangspunkt for at få en pæn belægning.