Når du sætter snoren, så husk, at højden på snoren skal være lig med færdighøjden. Her har vi valgt, at det højeste sted skal være midt på husets facade. Haveplanen tager udgangspunkt i husets egne linjer.

De to yderste bede skal altså være lige ud for de to kældervinduer. Derfor placerer anlægsgartneren nogle spyd ved vindueskanterne og i den modsatte side af haven og spænder en snor ud imellem dem.

For at sikre sig at snoren er vinklet rigtigt i forhold til husets facade, lægger han en vinkel ved den snor, han satte parallelt med facaden før. På den måde sikrer han, at bedene er vinkelret på haven.

Med et vaterpas sørger Jesper for, at snoren mellem facaden og kanten af første bed sidder i vage. Afstanden er 2,5 meter, og det ganger Jesper med 1,5, da faldet skal være på 15 promille. Snoren skal altså falde 4 cm fra husfacade til bedkant.

På den måde er du sikker på, at regnvand løber væk fra huset. Jesper sætter derfor et mærke på spyddet 4 cm under snoren og flytter herefter snoren ned til mærket. Så er han sikker på at have det rigtige fald.

Faldet skal altid vende væk fra huset, men det behøver ikke nødvendigvis at falde fra den ene side til den anden. Her vil Jesper lave faldet ind mod bedene, så regnvand løber ind til planterne i stedet for ud i hækken.

På samme måde fortsætter Jesper med at justere alle snore, indtil han har opnået det ønskede fald. Opmærkningen er en omstændelig proces, hvor du bør bruge god tid på at markere alle bede og gangstier med snore.

Kun på den måde er du sikker på, at din færdige have svarer præcist til ideerne i haveplanen. Der i øvrigt et godt lille fif, når du arbejder med snoren. I stedet for knuder kan du anvende en nem løkke.

På det første spyd laver Jesper et dobbelt halvstik, som placeres rundt om spyddet. Derefter vikler han snoren en ekstra gang om spyddet, så den peger den rigtige vej.

På de efterfølgende spyd sætter han snoren i klemme om sig selv ved først at vikle den en gang om spyddet, sørge for, at snoren er spændt, og derefter løfte den nederste del op over, så den holder snoren på plads.

Nu er den både nem at stramme og løsne. Snoren bør være elastisk, ellers kan den ikke fæstnes på denne måde. Efter flere timers arbejde er der sat spyd og trukket snore på kryds og tværs i haven.

Men de giver et godt overblik og gør det kommende arbejde både nemmere og mere præcist.