Jane benytter et 50 meter båndmål til at fortage alle opmålinger. Du bør undgå at bruge tommestokke eller andre korte måleredskaber, da det ganske enkelt ikke bliver præcist nok. Køber du et båndmål, der samtidig har et hængsel i enden, kan du fastgøre det med en pløk og på den måde selv foretage opmålingen.

Jane måler først, hvor bredt området er fra hækken og til husets facade. Her er der 5,50 meter. Herefter måler hun, hvor bredt huset er fra hushjørne til hushjørne. Her er der 8,5 meter. Langs facaden måler hun også op, hvor vinduerne er placeret i facaden.

Alle større træers og buskes placering bliver ligeledes målt op. Der er 75 cm fra midten af stammen til indkørslen. Derfor placeres spyddet 75 cm fra husets hjørne, når buskens afstand til huset skal måles. På den måde er Jane sikker på, at opmålingen er vinkelret og dermed præcis.

Du kan dog også benytte en vinkel til at sikre en vinkelret opmåling. Her lægges vinklen op ad fx huset, og på den måde har Jane en sikker retning til målebåndet. Kirsebærlaurbærbusken er placeret 2,75 m fra facaden.

På samme måde måles alle stier, buske og træer op og tegnes ind på et stykke ganske almindeligt kvadreret papir, hvor hver cm svarer til en m. Og til sidst har du et meget præcist udgangspunkt for at lave en skitse.

Når Jane er færdig med opmålingen, tager hun kladden med indenfor og tegner den op på et stykke gennemsigtigt manifoldpapir. På den måde har hun nu en arbejdsskitse over den nuværende have.

Du behøver ikke være pernitten med tegningen. Tegn den blot med løs hånd, da den som sagt kun er en arbejdsskitse, der skal holdes op mod de endelige skitser af den kommende forhave.