Normalt vil urterne i køkkenhaven kunne klare sig med det vand, der falder fra oven, suppleret med ekstra vanding i tørre perioder. Det forudsætter dog, at du placerer køkkenhaven, så den er helt fri af tørstige større træer, buske eller hække.

En tommelfingerregel er, at der skal være en afstand på én meter, for hver meter hækken er høj. Så skal hæk og urter ikke konkurrere om vand og næring. Du bør også tage højde for træerne i haven. Foroven skygger træerne for solen. Og forneden rækker rødderne mindst lige så langt ud som træets krone.

En jord, der er gennemvævet af trærødder, er uegnet til at dyrke som køkkenhave. Undgå derfor som minimum at placere køkkenhaven i arealet under trækronerne i haven.Træerne er med til at give noget læ i haven.

Læ er ikke en betingelse for at dyrke køkkenhave, men det er langt rarere at opholde sig i haven, hvis der ikke konstant blæser en strid vind. Jorden er derimod alfa og omega for at lykkes med projektet. En god og levende muldjord er det bedste udgangspunkt.

LÆS OGSÅ: En mistbænk kickstarter køkkenhaven

Det øverste lag jord er altid den sorte muld. Det er her, de fleste planterødder befinder sig. Muldlaget kan imidlertid variere meget, afhængigt af hvordan jorden har været dyrket eller behandlet gennem tiden. Jo flere regnorme og mikroorganismer mulden indeholder, jo bedre er den at dyrke i.

Under mulden ligger råjorden. Den består hovedsagelig af ler eller sand – eller en blanding af begge dele. Ler er god til at holde på vand og næringsstoffer, mens sandjord nærmest opfører sig som en si, hvor både vand og næring løber hurtigt igennem.

Endelig kan kalkindholdet i jorden variere fra sur til basisk. De fleste af køkkenhavens afgrøder trives ved et neutralt kalkindhold – det vil sige en pH-værdi på omkring 7. Man kan forhøje kalkindholdet ved selv at tilsætte kalk.

Du kan ikke ændre på råjorden, men du kan forholdsvis let forbedre muldlaget i haven, så det bliver mere levende og langt bedre at dyrke. Kodeordet er kompostering af alt!

Fra visne blade over hækafklip til afrevne grønsagstoppe.Hovedregelen er, at alt, hvad du dyrker i haven, også forbliver i haven.