Kålene her ser noget sørgelige ud. Det er netop kålsommerfuglenes larver, der har været på spil. Kålsommerfuglelarver spiser kålens blade, og kålene ser derfor temmelig hullede ud.

Det kan man måske godt leve med. Men larverne kan nu også lide selve kålhovederne – og de kan gemme sig ganske godt. I de tilfælde kan man forestille sig nogle kedelige situationer i forbindelse med måltidet.

Der findes to arter af kålsommerfugle. En stor og en lille. Som voksne sommerfugle ligner de to arter hinanden, men larverne ser forskellige ud. Denne larve vil udvikle sig til en lille kålsommerfugl, mens den store kålsommerfugls larve er mere spættet i farverne.

Begge larver overvintrer i puppestadiet og udklækkes i maj måned. Når første generation lægger æg, er næste hold larver på vej. Og det er typisk disse 2.-generations larver, der forgriber sig på planterne i juli og august måned.

Larverne kan bekæmpes på flere måder. Du bør naturligvis fjerne larverne manuelt, hvis du ser dem. Hvis du ser små sorte kugler på bladet, er det larvernes ekskrementer, og gule plamager kan være larvernes æg.

Fra naturens side er snyltehvepse kållarvernes store fjende. Snyltehvepsene lægger æg i de levende larver. En snyltehveps kan lægge helt op til 300 æg i én kållarve.

Når disse æg klækkes, ernærer snyltehvepsens larver sig af kållarven, der vil dø efter et stykke tid.

En tredje mulighed er at lægge net over dine kål som her. Det holder de flyvende skadedyr ude, selv om det gør vedligeholdelsen af køkkenhaven noget mere omstændelig.