På græsset ved siden af står en overskåret whiskytønde, som også skal fyldes med vand. Murerbaljen i jorden er på størrelse med denne. Det er vigtigt, at baljen står helt i vater, så det tjekker hun en ekstra gang med et vaterpas. Baljen fylder hun op med vand.

De forskellige planter rundt om den lille vandhave sørger både for at give vandhaven en hyggelig stemning, og samtidig rammer de vandhaven naturligt ind, så man ikke i et uopmærksomt øjeblik kommer til at træde forkert og ender med foden i baljen.

Så er baljen godt fyldt. Og nogle mindre sten får lov at danne kant rundt om bassinet. De første flydende planter får blot lov at svømme rundt. Fra butikken og til de skulle bruges, er de blevet opbevaret i en spand med vand. Andre vandplanter, som fx nøkkeroser, skal vokse i ishavsler.

Den specielle lerjord til vand er forholdsvis bekostelig, så Karina fylder først trækarret lidt op med nogle sten. Så kan hun også samtidig skabe forskellige niveauer til de forskellige planter, der skal vokse her.

Den første vandplante sætter hun i spænd mellem stenene i den bakke, hun købte den i. Det samme med den næste. Disse planter skal dog vokse i den specielle ishavsler. Derfor har hun investeret i nogle små jordsække, der er beregnet til formålet.

Sækken fylder hun med den specielle jord. Og så fjerner hun plastpotten og planter vandplanten i sækken. Hun fylder efter med lerjorden i sækken, indtil planten står, som den skal. Og fortsætter med næste plante.Endelig er det nøkkerosens tur.

Stænglen med blomsterknoppen er godt lang, så planten skal lidt længere ned i trækarret i forhold til de andre planter. Det er tydeligt at se, at nøkkerosen vokser i den specielle lerjord. Det trives de godt med. Og sådan fortsætter hun, til karret er fyldt op og arrangeret med de forskellige vandplanter, hun har indkøbt til formålet.

Løbende fylder hun efter med jord. Sådan et kar med planter bygger man langsomt op plante for plante, så det hele kommer til at stå, som man ønsker det. Endelig skal der vand i karret.

Vand i haven kan være en ganske bekostelig affære. Men etablerer du din vandhave på denne forholdsvis simple måde, behøver det ikke koste alverden at komme i gang. Først indtryk er måske lidt mudret at se på. Men vandet skal nok blive klart hen ad vejen.

Ishavsleret lægger sig efter nogen tid. Karret skal mættes godt med vand. Til at begynde med ser det næsten ud som om, at vandet blot siver ud gennem tønden, men det stopper, så snart træet er mættet godt op. Dernæst lidt finjustering af de enkelte planter, og så skal leret i vandet blot have lov at falde til bunds.

Imens gør Karina klar til endnu en lille vandoase et andet sted i haven. Her skal guldfiskene bo med nøkkeroser og såkaldt andemad. Det er de små flydende, grønne blade. Først putter hun nøkkeroserne i karret.

De er fæstnet i bunden omkring en sten, så det er nemmere at placere dem. Også her fikserer hun placeringen med yderligere en sten, inden hun forsigtigt hælder ishavsleret ned til nøkkerosen. Vandet plumrer godt til, mens Karina fylder på med både ler og sten foruden forskellige vandplanter.

Endelig flytter et par små guldfisk ind i karret – og de skal selvfølgelig også have lidt mad. Sådan en lille kugle fiskemad kan de leve af en hel uge. Og så er det tid til at nyde synet af de små, fine guldfisk blandt de grønne planter.

Tilbage ved whiskytønden har leret efterhånden lagt sig. Det er tydeligt, at vandet er sunket lidt fra oven. Karina fylder derfor efter med vandslangen. Og hun kan heller ikke nære sig for at fylde lidt ekstra planter i karret.

For at blomstre skal nøkkeroser have mindst 6 timers sol om dagen. Det er ikke noget problem her midt i haven. Den første af dem er allerede stærkt på vej, og den får selskab af de andre blomstrende vandplanter. Så er den lille vandhave færdig.