Regnvandstønder kan du købe i alle mulige afskygninger efter smag og behag. Her er valget faldet på en egetræstønde, der falder ret naturligt ind i resten af haven. Tønden skal forbindes til et nedløbsrør, så det vand, der lander på taget, løber ned i tønden i stedet for i afløbet. Det gør du ved hjælp af en slange som her.

De enkelte tilslutningsdele kan du købe som tilbehør til tønden. Slangen skal forbindes til tønden, så det er nødvendigt at bore et hul, der passer. Det kan du gøre med et såkaldt kopbor.Når hullet er klart, monterer du slangen. Den er i den anden ende koblet til nedløbsrøret med en ekstra studs.

Husk også, at regnvandstønden skal hæves et stykke over jordniveauet, så det kan lade sig gøre at tappe vandet. Her har Maren valgt at bruge et par træ-kævler til at understøtte tønden.Trækævlerne passer i højden, så det er nemt at komme til med en vandkande.Tønden her er forsynet med en fin lille messinghane.

Planterne i haven er glade for det bløde, kalkfattige regnvand. Det er mere tempereret, end det vand du tapper fra hanen. Og så er det endda ganske gratis at bruge af. Senere på året – når sæsonen er ved at være slut – skal du huske at tømme tønden for vand.

Hvis tønden står med vand hele vinteren, risikerer du, at vandet fryser til is. Og en dybfrossen regnvandstønde kan risikere at sprænge på grund af frosten. Du bør også afmontere slangen fra nedløbsrøret. Maren bruger her blot noget gaffertape til at forsegle hullet på studsen.

Nu kan tønden gå i vinterhi indtil næste forår, når der ikke længere er risiko for frost.